Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hur kontaktar jag Multihunter?

Om du har en fråga gällande spelreglerna, har blivit bannad, eller vill rapportera en överskridelse av spelreglerna ,skall du kontakta multihunter. Multihunter kontaktar du genom att skriva en meddelande i spelet, med mottagare "Multihunter". Se till att du har med all relevant information i ditt brev för att snabba på hanteringen.

Meddelanden till multihunter är markerade som lästa av systemet, även om multihunter inte har läst det än. Så ha tålamod tills du har fått ett svar på ditt meddelande. Du skall få återkoppling från multihunter inom 24 timmar.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej