Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Huvudbyggnad

Main Building

Förutsättningar: inga

I huvudbyggnaden bor alla duktiga byggmästare. Ju högre nivå desto fortare går det för byggmästarna att färdigställa nya byggnader.

Om du har byggnader i kö för att byggas, och din huvudbyggnad blir förstörd eller uppgraderad, kommer byggnadstiderna inte att räknas om. Exakt samma förutsättningar gäller för byggnader som ska rivas: beräkningarna görs när du klickar på 'uppgradera till nivå X' och beräknas inte om igen. Enda undantaget för detta är att byn måste vara en huvudstad.

Riva byggnad
Om du inte behöver en byggnad längre så kan du beordra byggmästarna att riva byggnaden. Krav är huvudbyggnad nivå 10 eller högre.

Om huvudbyggnaden i en av dina byar som inte är huvudstad eller din sista by förstörs vid en attack och du blir vetelåst, så kan du endast återuppbygga den om alla dina vetefält är på nivå 5 eller din nettoproduktion motsvarar 198/timme eller mer.

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng) klicka här.
För full tabell av konstruktionstider klicka på denna länk för en server med 1x hastighet och denna länk för en server med 3x hastighet.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej