Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Flaggning av anfall

Du kanske har sett den gråa pricken bredvid inkommande attacker. Om du klickar på den (se den röda pilen nedan) kommer färgen på pricken att förändras.
flagging


Pricken ändrar färg till grön, om du klickar en andra gång blir den gul och med ett tredje klick blir den röd:

flagging

 

flagging

 

flagging


Om du vill att den ska bli grå igen behöver du bara klicka på den igen.

flagging


Denna funktion kan användas som markör, den har ingen annan funktion. Den ger dig möjligheten att markera attacker som du tror är allvarliga i t ex rött.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej