Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Övrigt

Hur kan jag frita trupper som har fångats i fiendens fällor?
Sänd en vanlig attack mot byn som håller fångarna. Så länge du skicka tillräckligt med trupper för att fylla de återstående fällorna och döda eventuellt försvar kommer dina trupper att fritas.


Kan jag avbryta en attack?
Ja, men bara inom 90 sekunder efter att den har skickats.

Vad är förbättringen i procent när man utökar i smedjan??
Ungefär 1.5% per nivå.

Vad händer när jag byter huvudby?
När du byter huvudby kommer den gamla att förlora alla uppgraderingar av fält som överstiger nivå 10 och stenhuggaren kommer att försvinna. Därutöver kommer stora baracker och stort stall att försvinna om de finns i den nya huvudbyn. OBS! det finns inget sätt att ångra en ändring av huvudby!

Kan jag förstöra en av mina byggnader?
Ja, du kan se alternativet "riv byggnad" i  huvudbyggnaden.

Hur kan jag bygga en till  grotta?
Du måste först uppgradera din första grotta till nivå 10.

Hur fungerar svält?


1. Förstärkningar från andra spelare svälter först hela tiden. Efter detta kommer dina egna trupper kommer att svälta i följande ordning: trupper från andra byar som ägs av dig, trupper från samma by och slutligen trupper från samma by som är i rörelse.


2. Den trupptyp som det är mest av, kommer att väljas ut för svält först ända tills det finns ett lika stort belopp av 2 eller flera trupptyper. När detta händer kommer trupperna att svälta från vänster till höger. Exempel för galler: Falanx => Svärdsman  => Stigfinnare => …


3. I grunden är det ingen skillnad mellan hjältar, senatorer och legionärer. Dock scannar databasen från vänster till höger, och det är oftast mer vanliga trupper än specialtrupper närvarande i en by. Kom dock ihåg att andra spelares trupper, så som senatorer, hövdingar, stamledare och hjältar svälter före dina egna "vanliga" trupper.

 


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej