Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Veteproblem

Ett av de vanligaste problemen för en nybörjare i Travian är att fördela produktionen av råvaror, särskilt vete. Det kan man se då man tittar i produktionslistan Crop Vete: 2 per timme
Många byggnader, råvarufält, och trupper äter upp mycket av veteproduktionen, som visas vid  Consumption -ikonen.
Till exempel kräver en skogshuggare på nivå 1:
Lumber 40 Clay 100 Iron 50 Crop 60 Consumption 2

Det betyder att den behöver 40 trä, 100 lera och 50 järn från magasinet och 60 vete från silon för att byggas upp. Den sista ikonen visar att skogshuggaren förbrukar 2 vete i timmen utöver det som krävs för att bygga upp den. Denna förbrukning ökar med nivån på skogshuggaren, för nivå 2 äter den upp ytterligare 1 vete/timme (totalt 3). Din totala veteproduktion och hur mycket som går åt till underhåll ser du på samma rad som där du ser hur mycket råvaror du har.
Lumber 145/800 Clay 200/800 Iron 100/800 Crop 90/800 Consumption 12/14

CroplandDetta betyder att du har 145 trä, 200 lera, 100 järn och 90 vete lagrade. Den sista ikonen visar att du förbrukar 12/14 vete som produceras i timmen. Du skulle inte kunna t.ex uppgradera en byggnad i det läget, eftersom spelet försöker hindra dig från att bygga om den totala veteproduktionen skulle understiga 2 efter uppgraderingen.


För att öka din veteproduktion går du till översikten där du ser fälten (de gula fälten) och klickar på ett av dem för att uppgradera det. Förutsatt att du har tillräckligt med råvaror, kommer du att kunna göra det. Notera att nivå 1 i vetefält  kräver 20 vete i silon för att kunna uppgraderas

Negativ veteproduktion och dess effekterNär man väl behöver föda mer trupper än vad man själv har i veteproduktion får man en negativ balans. Detta betyder att trupperna så småningom kommer att tömma silon på vete. Om byägaren inte fyller på silon innan vetelagret når noll, så kommer trupper sakta men säkert börja dö av svält. Så snart veteproduktionen når noll så upphör svälten.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej