Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konto

Ändra lösenord

Du kan ändra lösenord genom att skriva in både ditt gamla och det nya lösenordet.

password.png


Ändra email

Du kan ändra din email genom att skriva in både din gamla och din nya E-Mailadress.

emailchange1.png


Du kommer sedan att få varsin kod skickad till båda E-Mailadresserna som du måste skriva in på respektive fält för att kunna slutföra bytet. Om du vill avbryta processen, klicka på det röda X:t.

emailchange2.png


Nu frå du 2 email. Ett till din gamla emailadress med en kod:

emailchange3.png


Och en till din nya emailadress med en kod:

emailchange4.png


Skriv in båda koderna samtidigt som visas ovan och klicka sedan på spara längst ner på sidan:

emailchange5.png


När bytet är genomfört får du följande meddelande:

emailchange6.png


När du byter ägare på kontot, så rekommenderas du att även byta email på kontot.

Sitter på det här kontot

Här kan du sätta upp 2 andra konton/spelare som sitters för att få tillgång till ditt konto, när du inte själv har möjlighet att vara närvarande. Du kan också se vilka konton som har angett dig som sitter.

För att ge dig kontroll över vilka handlingar en sitter skall få utföra på ditt konto har följande rättigheter införts:

 • skicka plundringar
 • skicka förstärkningar
 • skicka råvaror till andra spelare
 • köpa och spendera guld och växla silver. Välj noga om du ger en sitter rättigheter att spendera ditt guld. Det utgår ingen kompensation ifrån oss om din sitter får ett frispel och väljer att spendera allt ditt guld på 100000 dagar med 25% ökning av din järnproduktion eller liknande.
 • Läsa och skicka meddelanden
 • Radera och arkivera meddelanden och rapporter
sitteroptions1.png


En sitter kan ALDRIG göra följande saker:

 • Skicka normalattacker
 • Ändra i spelarprofilen eller konto/sitter inställningar
 • Använda alliansalternativen (notera: sittern kan läsa alliansprofilen inklusive inkommande och utgående attacker och Travians interna alliansforum)
 • Avbryta raderingsprocessen av konto
 • Riva byggnader i huvudbyggnaden
 • Sälja och köpa på auktioner 

Sitter på annat konto

Du är uppsatt som sitter för nedan konto. Du kan ta bort dig själv som sitter genom att klicka på del.png.

Du kan även se vilka rättigheter du har tilldelats på det konto du är uppsatt som sitter för.

sitteroptions2.png


Radera konto

Om du önskar radera ditt konto gör du det genom att välja "Ja" och bekräfta det genom att skriva i ditt lösenord. En 72 timmars nedräkning påbörjas. Var medveten om att ett raderat konto aldrig kan återställas.

Nyhetsbrev

Här kan du prenumerera eller avsluta prenumeration på vårat nyhetsbrev.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej