Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Spjutman

SpearmanFörutsättningar för forskning: akademi nivå 1, barack nivå 3
Förutsättningar för träning: barack

Spjutmannen är en försvarande styrka i den germanska armén. Hans långa vapen är effektivt mot kavalleriattacker, då han sjunker ner i försvarsställning. Han besitter dock ingen imponerande offensiv styrka, så du bör inte skicka honom på attacker.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 970 380 880 400 / 1:26:00
Träning 145 70 85 40 1 0:18:40
Hastighet 7 Fält per timme
Can carry 40 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej