Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Träna och använda trupper

Index

Att göra olika typer av trupper

Den här sidan presenterar hur man tränar de olika trupptyperna, var man bygger dem, och den huvudsakliga användningen av dem.

 

Basenheter

Samlingsplatsen  behövs för att bygga och använda trupper och är också en förutsättning för baracker.

När du har en
barack i din by kan du träna basenheter.

Bastrupper
Legionnaire Legionär Romerska Trupper
Clubswinger Klubbman Germanska Trupper
Phalanx Falanx Galliska Trupper

 

Övriga enheter - Hur forskning fungerar

För att kunna träna andra enheter behöver du:

 • Bygga (forska fram) de krav som anges för enheten. .
 • Forska fram enheten i akademin. Forskning är dyrt. Kostnaden och tidsdetaljer finns i akademin.
 • Träna dem i rätt byggnad (förklaras på denna sida).

Notera: Forskning måste göras i varje by. Att göra forskningen i en by räknas inte för någon annan. Om byn blir erövrad, går all forskning förlorad.

 

Övrigt infanteri - baracker

Baracken är platsen för att bygga infanteri. Efter att ha forskat fram andra infanterienheter i akademin, kan du träna dem i baracken.

Andra infanteritrupper
Praetorian Praetorian Romerska Trupper
Imperian Imperiesoldat
Spearman Spjutman Germanska Trupper
Axeman Yxman
Scout Scout
Swordsman Svärdskämpe Galliska Trupper

 

Kavalleri - Stall

Genom att bygga en smedja får du tillgång till stallet och det är där allt kavalleri tränas. Alla kavallerienheter har också stall  i krav för att bli framforskade.

När kavallerienheten är framforskad i
akademin kan du träna den i ditt stall .

Kavalleritrupper
Equites Legati Spårare Romerska Trupper
Equites Imperatoris Imperieriddare
Equites Caesaris Caesariddare
Paladin Paladin Germanska Trupper
Teutonic Knight Germansk knekt
Pathfinder Stigfinnare Galliska Trupper
Theutates Thunder Theutates blixt
Druidrider Druidryttare
Haeduan Haeduan

 

Belägringsvapen - Verkstad

För att kunna bygga belägringsvapen, behöver du en verkstad.

 När belägringsvapnet är framforskat i akademin kan du träna det i din verkstad.

    
* Murbräckor är de enda trupper som kan förstöra byars murar.
    
* Katapulter, krigskatapulter och eldkatapulter är de enda trupper som kan förstöra byggnader. Man måste förstöra
palatset eller residenset för att kunna erövra en by.

 

Belägringsvapen
Battering Ram Murbräcka Romerska Trupper
Fire Catapult Eldkatapult
Ram Murbräcka Germanska Trupper
Catapult Katapult
Ram Murbräcka Galliska Trupper
Trebuchet Krigskatapult

 

Expansionstrupper 

Det finns 2 typer av trupper som kan användas för att utöka ditt rike:

Nybyggare:

 • De kan grunda en ny by på en tom plats, det ger en by med endast en huvudbyggnad i, precis som när du började spela. 
 • Nybyggare BEHÖVER INTE forskas fram.

Administratörer (senatorer, stamledare, hövding)

 • De kan användas för att sänka andra byars
 •  lojalitet, och erövra dem.
 • Administratörer måste forskas fram i akademin först. Att forska fram administratörer är MYCKET dyrt. Du bör se till att läsa nedan innan du forskar fram dem. 

Nybyggare och administratörer tränas i palatset eller i residenset.

I ett residens kan du träna 3 nybyggare ELLER  1 administratör vid nivå 10, och igen vid nivå  20. I palatset kan du träna administratörerna vid nivåerna 10, 15 och 20.

För att kontrollera hur många expansionsplatser som redan har använts (samt trupper du har), kan du kontrollera expansionsområdet i palatset eller residenset i byn.

Expansiontrupper
Senator Senator Romerska Trupper
Settler Nybyggare
Chief Stamledare Germanska Trupper
Settler Nybyggare
Chieftain Hövding Galliska Trupper
Settler Nybyggare

 

Truppanvändning

Alla trupper har sina specifika anfalls- och försvarsvärden. De har alla olika syften, och är bättre om de används därefter.

Dessutom har varje by ett grundläggande försvarsvärde. Detta innebär att en by utan försvarsstyrkor kan döda anfallande trupper. Detta grundläggande försvar påverkas av residens / palats, stenmur / jordvall / palissad och moralbonus.

Det finns en gräns på hur många utgående trupper du kan ha och den är på 10 000 utgående trupprörelser per konto.

Försvar

Några trupper (Legionär, Praetorian- Romerska trupper, Spjutman, Paladin- Germanska trupper, Falanx och Druidryttare - Galliska trupper) betraktas som defensiva trupper. De är bäst på att försvara sina respektive stammar. Vissa är bättre på att försvara mot infanteri, vissa är bättre mot kavalleri. En mix av dem är vanligtvis en säkrare satsning, så undviker du att bli svag för en viss typ av trupp.

När du är under anfall, kan alla trupper placeras i byn och hjälpa till att försvara dig mot attacken. Du kan förbättra en annan bys (din egen eller dina allierades) försvar genom att sända trupper som förstärkning till den byn. Du bör också se till att de anländer före attacken. Att samla ihop försvar mot en stor attack, är ett bra sätt att blockera angrepp, det ger minimal förlust för försvararna.

Enheternas rustning kan uppgraderas i sin hembys
smedja och därmed öka deras försvarsvärde.

 

Anfall

Några trupper (Legionär, Imperiesoldat, Imperieriddare, och Caesarriddare  - Romerska trupper. Klubbman , Yxman, och Germansk Knekt  - Germanska trupper. Svärdskämpe , Theutates Blixt och Haeduan - Galliska trupper) betraktas som offensiva trupper. De tenderar att ge mer skada på den anfallande sidan än om de var på den defensiva sidan av slaget.

Enhetens vapen kan uppgraderas i
Smedjan i sin hemby, och därmed öka deras anfallsvärde.

Attacker kan ske på två olika sätt.

 

Plundringar

Plundringar brukar användas när syftet är att stjäla råvaror. De anfallande trupperna gör ett snabbt angrepp och lämnar snabbt med det som de kan bära.

Plundringar kan också användas när syftet är att bara ge skador på försvarare, utan att förlora alltför mycket själv. Ett angrepp som sker innan andra trupper anländer.


De bästa plundringsenheterna:

Klubbmän ses ofta som bra plundrare eftersom deras låga träningskostnader tillåter dem att betala tillbaka investeringen snabbt. Därutöver, på grund av deras anfallsvärde, kan de användas för att sopa undan försvar som producerats mellan plundringar.

Även om
Paladinen inte är en anfallande enhet, är hans förmåga att plundra råvaror endast matchad av Theutates Blixtens hastighet, och som med alla kavallerienheter, kan de användas i början av spelet för att döda någon stackars Klubbman som verkligen inte vet hur man försvarar sig ordentligt mot kavalleri.

 

Vanliga attacker

Vanliga attacker (inte samma sak som plundringar) kan också användas för att stjäla råvaror. Men om det finns försvarande trupper i byn kan fler dödsoffer förväntas på båda sidor. .


Vanliga attacker

 • Utkämpas tills en av arméerna dör 
 • Kan frita vänligt sinnade fångade enheter (förutsatt att minst 1 anfallande enhet överlever)
 • Kan förstöra murar och/eller byggnader (med murbräckor och/eller katapulter)
 • Kan sänka en bys lojalitet och erövra den (med en administratör)

Murar kan ge en fin försvarsbonus. Att använda murbräckor när man attackerar kan skada muren, ge lägre försvar under attacken och resultera i mindre förluster för angriparen. Detta kan till och med ändra ett förödmjukande nederlag till en underbar seger. Ju fler murbräckor, desto snabbare förstörs muren.

  Hur administratörer fungerar i erövrande av byar förklaras i detalj på sidan  "Att erövra byar".

 

Scoutning

 

Spionageenheter (Romare: Spårare, Germaner: Scout, Galler: Stigfinnare) kan användas för att spionera på fiender och försvara sig mot andra spioner.

Spioner kan skickas för att spana på en fiendes by och försöka se:
 • Försvarande enheter och råvaror
 • Försvarande enheter och försvarsbyggnader (nivå på mur och nivå på Palats/Residens)

Om försvararen har spioner i byn, kommer några av de scoutande spionerna att dö, och försvararen kommer att meddelas. Om minst en av de attackerande spionerna överlever, kommer angriparen att få den begärda informationen.

För att upptäcka om någon spionerar på dina byar, rekommenderas du att ha minst ett par spionageenheter (5-30) i varje by. Det är också bra att ha mycket mer av dem i de byar (15-croppare, huvudby, Offensiv by, ...) du verkligen inte vill att någon ska få information om.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej