Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hur du kommer dit genom att använda en IRC Client

Denna text förklarar hur man konfigurerar mIRC, den vanligaste klienten för Windowsanvändare som vill ansluta till IRC.
Viktigt: mIRC ger efter 30 dagar ett fönster som säger att prövotiden för programmet är över. Efter dessa 30 dagar kan du fortsätta använda mIRC. Varje gång man startar programmet måste du vänta i 3 sekunder innan du kan klicka på "continue". 
Tre sekunder är inte speciellt lång tid, eller hur? = ] 

För mer information eller tutorialer för andra klienter; var vänlig besök IRC sektionen på help.travian.se eller klicka på denna länk.

Andra tillgängliga klienter är t.ex:

Efter installation

Efter installationen av mIRC, kan du starta klienten från Windows startmeny. Följande kommer att visas. Notera: Det röda fältet kommer inte vara röd utan blå. 

mirc

ÅTERIGEN: Även efter dessa 30 dagar kan du fortfarande använda mIRC. Varje gång du  startar upp programmet måste du vänta i 3 sekunder innan du kan klicka på 'continue'. Tre sekunder är inte lång tid, eller hur?

Klicka "Continue" och du kommer visas nästa fönster. 
Ange din personliga information på samma sätt som i bilden.

mirc

Efter du är klar kan du se en meny till vänster.
Den skall vara markerad på "Connect" och under skall "Servers" visas i menyträdet.
Klicka på "Servers" och du får ett nytt  fönster. I detta fönster, klicka på 'Add' och fyll i på liknande sätt som visas nedan.

mirc

Klicka på "Add" i det lilla fönstret, klicka på "Ok" i det "större" fönstret och du är färdig med konfigureringen. 

Till vänster uppe i programrutan skall du se en ikon med en blixt.

Klicka på denna för att koppla upp mot IRC.

Du kommer omedelbart visas en stor mängd text som poppar upp. Slappna av och vänta tills den laddat klart. 
Du kommer troligtvis få en pop-up med "Join your favourite channels". Längst ner i det fönstret kan du inaktivera att detta skall hända nästa gång du kopplar upp.

I det fall rutan inte visade dig en lista av alla (public) channels, skriv:

/list

Du kommer se att servern genererar en lista på alla kanaler, från den största till den minsta.
Du kan lätt dubbelklicka på en kanal för att gå med i den.
Var vänlig följ de lokala kanalreglerna. Detta brukar vanligtvis vara - prata det språk som kanalen är gjord för.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej