Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Byggnadsöversikt

Skogshuggare
Clay Pit
gid 1
Förutsättningar -
Lergrop
Clay Pit
gid 2
Förutsättningar -
Järngruva
Iron Mine
gid 3
Förutsättningar -
Vetefält
Cropland
gid 4
Förutsättningar -
Sågverk
SawmillSawmill
gid 5
Förutsättningar Skogshuggare nivå 10,
Huvudbyggnad nivå 5
Murbruk
BrickyardBrickyard
gid 6
Förutsättningar Lergrop nivå 10,
Huvudbyggnad nivå 5
Järngjuteri
Iron FoundryIron Foundry
gid 7
Förutsättningar Järngruva nivå 10,
Huvudbyggnad nivå 5
Vetekvarn
Grain MillGrain Mill
gid 8
Förutsättningar Vetefält nivå 5
Bageri
BakeryBakery
gid 9
Förutsättningar Vetefält nivå 10,
Huvudbyggnad nivå 5,
Vetekvarn nivå 5
Magasin
WarehouseWarehouse
gid 10
Förutsättningar Huvudbyggnad nivå 1
Silo
GranaryGranary
gid 11
Förutsättningar Huvudbyggnad nivå 1
Smedja
ArmouryArmoury
gid 13
Förutsättningar Huvudbyggnad nivå 3,
Akademi nivå 1
Tornerings plats
Tournament SquareTournament Square
gid 14
Förutsättningar Samlingsplats nivå 15
Huvudbyggnad
Main BuildingMain Building
gid 15
Förutsättningar -
Samlingsplats
Rally PointRally Point
gid 16
Förutsättningar -
Marknadsplats
MarketplaceMarketplace
gid 17
Förutsättningar Huvudbyggnad nivå 3,
Magasin nivå 1,
Silo nivå 1
Ambassad
EmbassyEmbassy
gid 18
Förutsättningar Huvudbyggnad nivå 1
Baracker
BarracksBarracks
gid 19
Förutsättningar Samlingsplats nivå 1,
Huvudbyggnad nivå 3
Stall
StableStable
gid 20
Förutsättningar Smedja nivå 3,
Akademi nivå 5
Verkstad
WorkshopWorkshop
gid 21
Förutsättningar Akademi nivå 10,
Huvudbyggnad nivå 5
Akademi
AcademyAcademy
gid 22
Förutsättningar Baracker nivå 3,
Huvudbyggnad nivå 3
Grotta
CrannyCranny
gid 23
Förutsättningar -
Stadshus
Town HallTown Hall
gid 24
Förutsättningar Huvudbyggnad nivå 10,
Akademi nivå 10
Residens
ResidenceResidence
gid 25
Förutsättningar Huvudbyggnad nivå 5
Palats
PalacePalace
gid 26
Förutsättningar Ambassad nivå 1,
Huvudbyggnad nivå 5
Skattkammare
TreasuryTreasury
gid 27
Förutsättningar Huvudbyggnad nivå 10
Handelskontor
Trade OfficeTrade Office
gid 28
Förutsättningar Marknadsplats nivå 20,
Stall nivå 10
Stora Baracker
Great BarracksGreat Barracks
gid 29
Förutsättningar Baracker nivå 20
Stort stall
Great StableGreat Stable
gid 30
Förutsättningar Stall nivå 20
Stadsmur
City Wall
gid 31
Förutsättningar

Jordvall
Earth Wall
gid 32
Förutsättningar -
Pallisad
Palisade
gid 33
Förutsättningar -
Stenhuggare
Stonemason's LodgeStonemason's Lodge
gid 34
Förutsättningar Huvudbyggnad nivå 5,
Bryggeri
BreweryBrewery
gid 35
Förutsättningar Silo nivå 20,
Samlingsplats nivå 10
Fälla
TrapperTrapper
gid 36
Förutsättningar Samlingsplats nivå 1
Hjältens boning
Hero's MansionHero's Mansion
gid 37
Förutsättningar Huvudbyggnad nivå 3,
Samlingsplats nivå 1
Stort magasin
Great WarehouseGreat Warehouse
gid 38
Förutsättningar Huvudbyggnad nivå 10,
Världsunder nivå 0
Stor silo
Great GranaryGreat Granary
gid 39
Förutsättningar Huvudbyggnad nivå 10,
Världsunder nivå 0
Världsunder
Wonder of the WorldWonder of the World
gid 40
Förutsättningar -
Vattenbrunn
Horse Drinking TroughHorse Drinking Trough
gid 41
Förutsättningar Stall nivå 20,
Samlingsplats nivå 10

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej