Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Råvaror - Allmänt

Råvaror

Fälten
Du kan se en översikt av dina fält genom att klicka på den första cirkeln uppe till vänster i Travianbilden. Om du tittar runt så kan du se timproduktionen på dina råvaror, dina trupper (när du fått några) och 4 sorters resursfält:

Råvarusort Utseende Noteringar
Trä g1b.gif Germanerna är en stam som har trupper där träningen kräver mycket trä. Residenset är en byggnad som kostar mycket i trä att uppgradera.
Lera g2b.gif Lera är den huvudsakliga råvaran för den galliska stammen som har trupper som kostar mycket lera. Att utveckla och bygga sin by kostar något mer lera än övriga resurser.
Järn g3b.gif Denna råvaran används huvudsakligen till den dyra rustningen för romerska trupper och murar. Detta bidrar till att romarna alltid hungrar efter järn.
Vete g4b.gif Den mest problematiska råvaran av de 4. Byggnader kostar minst vete mot de övriga råvarorna och du har 6 vetefält istället för 4, men ändå får du aldrig tillräckligt. Detta beror på att veteproduktionen sjunker varje gång du uppgraderar byggnader/fält eller bygger fler trupper.

För att uppgradera ett fält, klicka på bilden sedan klickar du på länken “Uppgradera till nivå X”. Om länken är inaktiv får du en förklaring varför.

Försök hålla din råvaruproduktion så jämn som möjligt, med vetet på 50%. T.ex:
Trä: 100/timme
Lera: 100/timme
Järn: 100/timme
Vete: 50/timme
Givetvis skall du anpassa råvaruproduktionen efter dina behov, detta är endast en vägledande regel.

Förvaring- - Silo och Magasin
I magasinet och silon lagrar du dina råvaror för senare användning. I magasinet lagrar du trä, lera och järn medan du lagrar vetet i silon. Längre fram i spelet ser man betydelsen av dessa 2 byggnader. De är också krav för byggnader såsom marknadsplatsen. I slutspelet tillkommer, Stor silo och Stort magasin för den som bygger på ett världsunder.

Påbyggnadsindustrier - - Sågverk, Murbruk, Järngjuteri, Vetekvarn och Bageri
Påbyggnadsindustrier är byggnader som ger en bonus på råvaruproduktionen för en viss typ av fält. Varje råvara har sin egen påbyggnadsindustri och vetet har 2 stycken påbyggnadsindustrier.

  • Trä: Sågverket sågar allt det grova timret som kommer från skogshuggarna och ger en produktionsökning med maximalt 25%. Skogshuggare nivå 10 krävs.
  • Lera: Murbruket bearbetar all lera till tegel vilket ger en produktionsökning med maximalt 25%. Lergrop nivå 10 krävs.
  • Järn: Järngjuteriet gör järnblock utav järnmalmen från järngruvan vilket ger en produktionsökning med maximalt 25%. Järngruva nivå 10 krävs.
  • Vete: Vetekvarnen maler vetet till mjöl vilket ger en produktionsökning med maximalt 25%. Vetefält nivå 5 krävs. När du har uppgraderat vetekvarnen till nivå 5 och ett vetefält till nivå 10 kan du bygga ett bageri, som också ger upp till 25% mer produktion.

Avancerad lagring - - Stor silo och Stort magasin
Allt eftersom spelet går framåt behöver du mera förvaringsutrymme men samtidigt fria ytor att bygga på. Genom att införskaffa en artefakt som ger dig möjligheten att bygga dessa byggnader och på så sätt lagra mer råvaror. Detta är också nödvändigt i världsunderbyar, därför kan du bygga dessa byggnader utan artefakter i dessa byar.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej