Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Vad betyder graferna i alliansöversikten?

Du kan skapa 3 olika grafer för din alliansspecifika överblickssida. 

  • den egna alliansen styrka
  • stridspoäng (skillnader mot föregående dag)
  • förluster jämnfört med annan allians

Respektive BB koder för att infoga dessa grafer kan finnas genom att klicka på "redigera intern informationssida" i alliansalternativen.

Den egna alliansens styrka visar dig summan av alliansens attackpoäng samt summan av försvarspoängen i din allians för de senaste 7 dagarna (om du håller musen över de olika staplarna kommer du visas de exakta siffrorna). I kort visar denna graf den militära styrkan i din allians.

Stridspoängen visar dig summan av attackpoäng samt summan av försvarspoäng som din allians förskanskat sig över de senaste 7 dagarna (om du håller musen över de olika staplarna kommer du visas de exakta siffrorna). Alltså visar denna graf den militära aktiviteten i din alllians.

Förluster jämnfört med annan allians visar summan av antalet dödade trupper och råvaror stulna av din allians (från den allians du väljer att jämnföra med) likväl som antalet trupper dödade och råvaror stulna av den allians du väljer att jämnföra med över de senaste 7 dagarna (om du håller musen över de olika staplarna kommer du visas de exakta siffrorna) I kort visar denna graf de militära framgångarna för din alllians jämnfört med en annan allians.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej