Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Automatisk radering av meddelanden och rapporter

IGM och rapporter kan bli fullständigt raderade från servern :

  • när 3 dagar gått sedan mottagaren raderar ett IGM (i detta fall blir meddelandet också automatiskt raderat från avsändarens Skickat sida)
  • i de fall spelaren har mer än 30 meddelanden/rapporter som är äldre än 3 dagar och som inte är arkiverade

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej