Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hur utrustar jag min hjälte med föremål?

equip item

Låt oss göra en kort sammanfattning om hur man utrustar hjälten med diverse rustning/föremål. Det första som måste beaktas är det faktum att det i huvudsak finns två huvudkategorier av föremål:

  • Utrustning
  • Förbrukningsartiklar

Båda typerna av föremål fungerar så att din hjälte måste vara utrustad med dem för att de skall fungera, men den allmänna skillnaden mellan utrustning och förbrukningsartiklar är att utrustningen fungerar under obegränsad tid och det ger olika bonusar till din hjälte, och eventuella medföljande trupper (i t.ex plundring/attack eller i försvar) och några ger även vissa bonusar liknande de som vissa artefakter ger.

Det finns ett antal utrustningar som ökar hjältens regenerationshastighet, minskar skadorna han kan få i en strid eller minskar träningstiden i stall/barack, ger ökad produktion av kulturpoäng, ökar den skada hjälten kan tillfoga andra och ökar off/def värdet hos de trupper som följer med honom. Det finns även utrustning som kortar ner restiden, tiden för återvändande trupper och förbättrar truppernas tider rent allmänt. För att någon av dessa utrustningar skall fungera så måste hjälten vara utrustad med dessa först – de ger ingen effekt alls när de är förvarade i hjältens "ryggsäck".
Eftersom utrustning innefattar ett så stort antal föremål (som alla redan är listade i Answers här), skulle det bli en riktigt lång lista om jag skulle försöka förklara för dig hur man utrustar varje föremål. Men att utrusta med föremål är inte så svårt, alla är redan  kategoriserade både i auktioner och äventyr som föremål som är avsedda för vänster hand, höger hand, skor, hjälmar, etc. Så det är ganska tydligt var dessa föremål måste placeras för att hjälten skall vara utrustad med föremålet. Hjälten kommer inte att tillåta dig att lägga en höger post någon annanstans än i höger hand, så det finns verkligen inget sätt att göra ett misstag.

equip item

Som du ser i bilden ovan så visas effekten i en liten ruta när du för muspekaren över ett föremål.
I vilket fall, för att utrusta ett föremål i din hjältes lager, klicka bara den och dra den till lämpligt ställe på din hjälte. Du kommer inte att kunna dra den till fel plats din hjälte - dessutom rätt plats kommer att betonas (ljust rött) i det ögonblick du klickar på respektive utrustning (du kan se detta bilden ovan). Upprepa samma åtgärd i omvänd ordning när du vill ta bort utrustning.


Nu, förbrukningsartiklar fungerar lite annorlunda. Först och främst, är förbrukningsartiklar gjorda för engångsanvändning (förbrukade) – det innebär att de ger en engångsbonus eller effekt, efter det behöver du fler för att denna bonus igen. Sådana typiska föremål är till exempel bandage, salvor, skriftrullar, konstverk, och stentavlor. De föremål som jag just nämnt är också stapelbara, vilket innebär att de läggs på hög när du får fler, du kan ha t.ex. 500 salvor som upptar bara en förvaringsplats. Dessutom finns det ingen gräns för antalet stapelbara föremål din hjälte kan vid ett tillfälle. Detta innebär att det inte finns någon skillnad mellan att ta / utrusta, till exempel, bara en salva eller ta / utrusta 500 eller mer. När dessa föremål har använts, kommer det antal som använts försvinnavilket innebär att de har förbrukats. Tänk på att för alla dessa föremål skall fungerainklusive hink, bandage, konstverk, stentavlor, burar och så vidare – så måste hjälten vara utrustade med dem först! Att bara ha dem i din hjältes lager fungerar inte och de får ingen effekt.
Det finns bara en plats på din hjälte där förbrukningsartiklarna kan placeras och det är den lilla rutandin hjältes vänstra (eller, din högra) sida nära hans fötter. Du kommer inte att kunna dra den till fel plats din hjälte - dessutom rätt plats kommer att betonas (ljust rött) i det ögonblick du klickar på respektive förbrukningsartikel:

equip item

Så kom ihåg: för att burar, hinkar, bandage och andra sådana föremål skall fungera, måste de placeras / utrustas i denna ruta först, innan några strider eller attacker äger rum, att de kan aktiveras senare när du väl behöver dem.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej