Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Serverstatus

Har du problem med att komma åt en Travian server? Vill du veta om det är din internet uppkoppling eller själva servern?

Då kan du titta på statussidan. Där hittar du en lista över alla Travian servrar över hela världen, sorterade efter land.

mirc

Som framgår av bilden ovan finns det  gröna och röda hjälmar. En grön hjälm visar en fungerande server, en röd hjälm visar en server som är markerad som nere. Normalt är listan  sorterad i alfabetisk ordning, men i händelse av ett problem visas de länder / servrar som är markerade med röd hjälm högst upp. 

Genom att klicka en landstagg kommer du att kunna se enskilda servrar i ett land mer detaljerat:

 

mirc


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej