Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Plus Support

På http://tsXY.travian.se/plus.php?id=8 (byt ut XY med numret på den server du spelar för att öppna respektive sida) kan du hitta en samling med plusrelaterade länkar som kan vara till hjälp:

  • Plus FAQ
    Läs om de vanligaste förekommande frågorna.
  • Kontakta Plus support
    Du har ett problem, men kunde inte hitta svaret till din fråga? Kontakta vår plus support för mer hjälp.

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej