Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Att lämna sin allians

 

Det sista alternativet är att lämna din allians, även alliansgrundaren kan lämna sin allians. För att lämna alliansen, fyll i ditt lösenord och sedan klicka på Bekräfta. Efter detta, kan du promenera fritt i Travians värld, gå med i en annan allians eller skapa en egen.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej