Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Regioner och segerpoäng

I de årliga specialversionerna sedan 2014 har spelet ägt rum på en karta över antikens Europa indelad i 87 regioner. I 2017 års specialversion, Fire and Sand, är kartan mindre och består av 401x401 fält, till skillnad mot 801x801 fält i den klassiska versionen.

Regioner, bosättning och kontroll

Det finns 87 oberoende regioner som kan kontrolleras av allianser. Detta låter dem samla in segerpoäng och aktivera uråldriga krafter (artefakter).

Hur tar man kontroll över en region? Först måste den låsas upp. Detta inträffar när de 5 främsta allianserna i regionen har en sammanlagd befolkning på minst 4 000 i regionen. Befolkningen hos andra allianser, spelare utan en allians, avstängda spelare, spelare i semesterläge och natarbyar räknas inte. När regionen har låsts upp kan den inte låsas igen, men om befolkningen sjunker under 4.000, slutar regionen att producera segerpoäng och de regionala effekterna avaktiveras.

Det är endast möjligt att grunda nya byar i regioner som är upplåsta eller ligger intill upplåsta regioner. Det enda undantaget är några regioner i mitten, där nya spelare börjar och det alltid är möjligt att grunda nya byar.

Har en allians i en upplåst region mer än 50 % av befolkningen i regionen (endast byar hos de 5 främsta allianserna i regionen räknas) tar den kontroll över regionen. Detta tar 24 timmar. Lyckas de behålla majoriteten kontrollerar de regionen.

Information om befolkningen i regionen och de 5 främsta alliansernas respektive andelar visas i fliken Statistik > Region och i alla ambassader i regionen. Tänk på att kolumnen "Regional befolkning" i statistiken visar befolkningen hos den främsta alliansen i regionen, inte regionens totala befolkning.

Här är en översikt över hur regionerna fungerar:

Regioners status

Hur man uppnår

Effekter

Låst

Alla regioner är låsta från början.

Nya byar kan endast grundas i regioner som ligger intill en upplåst region eller i regionerna i mitten.

Upplåst

De 5 främsta allianserna i regionen måste ha sammanlagt minst 4 000 invånare i regionen.

Kan bosättas och bestridas. Kan inte låsas igen.

Bestriden

En av allianserna måste uppnå 50 % av de 5 främsta alliansernas befolkning i regionen.

Kan återgå till upplåst om alliansen förlorar majoritet.

Säkrad

Alliansen måste vara i majoritet i mer än 24 timmar i sträck.

Medlemmar i allianser som kontrollerar regionen kan aktivera regionens uråldriga kraft (om den har någon) och allianser får segerpoäng.

Uråldriga krafter och segerpoäng

Alla medlemmar i alliansen som kontrollerar en region kan dra nytta av regionens uråldriga kraft, om den har någon. För att aktivera den uråldriga kraften måste spelaren ha en skattkammare på nivå 10 (för små, byrelaterade krafter) eller 20 (för kontorelaterade krafter). Kraften kan aktiveras i vilken by som helst, även de som inte ligger i samma region som kraften.

Du kan aktivera en kraft i varje by, men endast en av krafterna kan påverka hela kontot. Krafterna varar i 24 timmar efter att de har aktiverats, och kan därefter återaktiveras om alliansen fortfarande kontrollerar regionen. En aktivering är gratis varje dag. Varje extra aktivering kostar 5 (för bykrafter) eller 10 (för kontokrafter) Guld.

Följande händelser kan även leda till att kraften avaktiveras:

 • Du förlorar byn där kraften var aktiverad
 • Din allians förlorar kontrollen över regionen som innehåller kraften

Uråldriga krafter är mycket användbara, men de är inte den enda fördelen med att kontrollera regioner. Vill ni vinna måste er allians samla in segerpoäng. En allians får segerpoäng varje dag den kontrollerar en region. Antalet beror på regionen:

 • Unik kraft – 10 poäng per dag
 • Stor kraft – 30 poäng per dag
 • Liten kraft – 50 poäng per dag
 • Ingen kraft – 100 poäng per dag

Det finns inte längre någon kraft som motsvarar Dårens artefakt på de årliga specialservrarna.

Alliansen som har flest segerpoäng när spelet är slut vinner. En spelomgång i Fire and Sand pågår i 200 dagar och har inte världsunder.

Codex Victoria

Om regionens befolkning sjunker under 4.000, kommer regionen att sluta generera segerpoäng och de regionala effekterna inaktiveras.

Regionen är fortfarande möjlig att erövra/låsa upp/säkra, aktiveringstiden vid erövring är inte påverkad. Den enda förändringen är att segerpoängen slutar genereras och regionens antika krafter är inte synliga i skattkammarna. 

Exempel 1:

Regionen är upplåst men befolkningen går under 4.000 igen

 • När regionen har under 4.000 befolkning, får en allians >50% regional kontroll
 • Erövringstimern startar. Regionen har fortfarande meddelandet "för lite befolkning"
 • 4.000 befolkning uppnås igen
 • Nedräkningstimern är nu synlig

Exempel 2:

 • Regionen är upplåst
 • Allians A erövrar regionen
 • Spelare B använder den antika kraften
 • Befolkningen i regionen sjunker under 4.000
 • Allians A får inte segerpoäng från den regionen och kan inte använda de antika krafterna
 • Spelare B har fortfarande den antika kraften aktiverad. Han kan bara inte återaktivera den när effekten slutar
 • Regionens befolkning ökar till över 4.000
 • Allians A börjar få segerpoäng igen och kan åter aktivera de antika krafterna

Översiktskarta

Översiktskarta


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej