Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Nytt konfederationssystem

Alla servrar som startar efter den 15 augusti 2019 kommer att ha ett nytt konfederationssystem. Detär bara möjligt att ha en konfederation som innefattar upp till 4 allianser, som måste ha relationer till varandra. NAP/IAP (non-aggressive pacts/icke-aggressiva pakter) berörs inte av konfederations-reglerna.

Vad menas med detta?

Allians A och Allians B kan skapa en konfederation som vanligt. När detta är gjort, kommer relationerna att visas under allians-diplomati:

Nu vill Allians A också ha med Allians C i konfederationen. Då måste först övriga som ingår i konfederationen (i detta fall Allians B) godkänna denna begäran. Efter det kommer Allians C att få ett erbjudande om att ingå i konfederationen och efter att ha accepterat detta så kommer det att finnas med under relationer.

En allians kan lämna en konfederation när den vill. En allians kan bli utesluten ur konfederationen om de övriga medlemmarna är överens om detta.

I tillägg till ovanstående, kan du bara sända råvaror och truppförstärkningar till eget konto, allians eller konfederation.

Om en allians lämnar konfederationen:

  • Inga nya förstärkningar eller råvaror kan skickas, men råvaror som redan är på väg kommer att levereras.
  • Förstärkningar från andra allianser i konfederationen eller från alliansen som lämnar konfederationen, kommer att skickas tillbaka efter 12 timmar.
  • Förstärkningar som fortfarande är på väg efter dessa 12 timmar, kommer att omedelbart skickas tillbaka när de kommer fram till sitt mål.

Offentliga erbjudanden i marknadsplatsen är tillgängliga för alla men om man klickar i rutan för "endast egen allians" så är det tillgängligt endast för alliansens medlemmar:


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej