Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hjältens erfarenhet

Mängden erfarenhet som hjälten får, baseras på värdet av fiendesn förluster räknat i deras veteförsörjning. När det gäller försvar, så får försvarande hjälte/hjältar sin del beroende på hur mycket hjälten och dess trupper hjälpte till i striden:

Här är 2 exempel för att klargöra::

Exempel 1)  En allians försvarar ett mål tidigt i spelet med endast hjältar. Där finns inga andra försvarande trupper. Varje hjälte får sin del av erfarehet.

Situation: Spelare A attackerar med 10 Theutates Thunders och 10 Falanxer = 30 veteätare

Antag att 10 hjältar försvarar och att alla attackerande trupper dödas. Eftersom veteförsörningen är samma för varje hjälet (6 vete), betyder det att varje hjälte kommer att få 10% erfarenhet av antalet dödade veteätare, vilket innebär att varje hjälte får 3 erfarenhetspoäng. 

Exampel 2)  Vid en försvarsoperation av en allians, skickar en spelare alla sina försvarande trupper inklusive hjälten, medan en annan spelare endast skickar sin hjälte. Spelaren som skickar mer veteätare kommer att få en större andel av erfarenheten. 

Situation: Spelare A attackerar med 10 Theutates Thunders och 10 Falanxer = 30 veteätare

Antag att 2 hjältar försvarar: en av dom försvarar tillsammans med 88 falanxer (100 veteätare totalt). Om alla attackerande trupper för, kommer erfarenheten att fördelas annorlunda. Hjälten som försvarade ensam får 6% av erfarenheten, och den andra hjälten som sändes tillsammans med falanxerna får 94% av erfarenheten. Detta innebär att hjälten som försvarade ensam får 2 erfarenhetspoäng medan hjälten som försvarade med falanxerna får 28 erfarenhetspoäng. Vi använder matematisk avrundning.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej