Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hjältens erfarenhet

Mängden erfarenhet som hjälten får, baseras på värdet av fiendesn förluster räknat i deras veteförsörjning. När det gäller försvar, så får försvarande hjälte/hjältar sin del beroende på hur mycket hjälten och dess trupper hjälpte till i striden:

  • Veteförsörjningen av alla dödade attackerande enheter tas med i beräkningen.
  • För varje försvarare: den totala stridsstyrkan för alla de försvarande trupperna och den medföljande hjälten tas med i beräkningen för att beräkna vilken ratio som varje försvarande part adderar till den försvarande styrkan.
  • Varje försvarande hjälte får den ovan uträknade ration av veteförsörjningen för alla de dödade trupperna som hjälteerfarenhet.

Exempel:

Anfallaren attackerar med 15 Theutates Blixtar = 30 veteförsörjning.

Försvarare: Hjälte A - hjälte med 1000 stridsstyrka plus 20 falanxer (=2000 stridsstyrka emot kavalleri) och Hjälte B – bara hjälte med 4000 stridsstyrka (6000 fighting strength in total).

Antag att anfallaerns trupper dödas. Hjälte A får 1/3 av erfarenheten och Hjälte B får 2/3 av erfarenheten av det totala antalet dödas försörjning. I det här specifika exemplet får Hjälte A 10 erfarenhetspoäng och Hjälte B får 20 erfarenhetspoäng.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej