Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Handelskontor

Trade Office

Förutsättningar: Marknadsplats nivå 20, Marknadsplats nivå 10, minimum Travian Version: 2.5

I handelskontoret kan handelsmännens vagnar förbättras och utrustas med kraftfulla hästar. Ju högre nivå desto mer kan handelsmännen ta med sig. För varje nivå av denna byggnad kan köpmännen bära 10% mer råvaror.

Det romerska handelskontoret har en bonus där dom bär 20% mer mot det normala 10% per nivå. Denna bonus gäller endast det romerska handelskontoret.

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng och köpmännens kapacitet) klicka här.
För full tabell av konstruktionstider klicka på denna länk för en server med 1x hastighet och denna länk för en server med 3x hastighet.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej