Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Byggnation & forskning slutförs omedelbart i byn

Det finns två sätt att aktivera den här funktionen.

1.

instant construction


Om du klickar på länken "slutför konstruktion omedelbart" kommer systemet att fråga dig om du vill slutföra alla konstruktions- och forskningsordrar omedelbart i den här byn.

2.

instant construction


Du kan klicka på "aktivera" knappen i guldmenyn för att slutföra alla kontstruktions- och forskningsordrar i den aktuella byn.

VIKTIGT: Denna funktion fungerar inte för Palats och Residens! Dessutom så slutför det inte byggnader som är satta på kö med byggmästare.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej