Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Vad är en allians?

Allianser är grupper av spelare som spelar tillsammans. Dessa grupper kan rymma upp till 60 spelare. För att grunda en allians behöver du en nivå 3 ambassad. För att ingå i en allians behöver du en nivå 1 ambassad. Ambassaden kan hålla 3 medlemmar per nivå och ambassaden med högst nivå i alliansen räknas. Ingen kommer att bli utsparkad ur alliansen om ambassaden förstörs.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej