Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hur bjuder man in spelare till sin allians?

Du kan bjuda in spelare till alliansen om du är grundaren av alliansen med fulla rättigheter (automatiskt för grundaren) eller om alliansgrundaren har gett dig rättigheter att bjuda in spelare till alliansen. Du kan bjuda in dem genom att klicka på din ambassad, därefter "till alliansen". Där klickar du på "alternativ" och väljer "inbjud spelare till alliansen", sedan klicakr du på OK.

Du måste skriva namnet exakt som det är på spelaren i "Namn"rutan och bekräfta genom att klicka "OK". Om inbjudan har skickats iväg rätt, så visar det sig i spelet genom texten "En inbjudan har skickats till …." och inbjudan syns i tabellen "inbjudningar".

Efter att spelaren har accepterat inbjudan, kommer spelaren med i alliansen.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej