Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Vilka alternativ finns vid ambassaduppgraderingar?

Ambassad nivå 1 - Du kan gå med i en allians.

Ambassad nivå 3 – Du kan grunda en allians och den kan ha 9 medlemmar totalt.

Ambassad nivå 4-20 – för varje nivå kan 3 spelare till gå med i alliansen. Vid nivå 20 på ambassaden, kan alliansen ha det maximala antalet medlemmar som är 60.

Att riva ned ambassaden gör inte att existerande medlemmar blir utsparkade, men för att invitera fler spelare (eller spelare som ska ersätta spelare som blir utsparkade) måste ambassaden uppgraderas till rätt nivå för antalet medlemmar,


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej