Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Artefakternas effekter

En spelare kan endast erövra 1 unik eller stor artefakt. En spelare kan endast erövra upp till 3 artefakter "samtidigt".
Spelare kan äga fler än 1 unik/stor artefakt respektiver fler än 3 artefakter totalt genom erövring av byar innehållande artefakter. Om man äger fler än 3, så är endast de 3 äldsta aktiva.

Byartefakter gäller alltid före artefakter som är bundna till konto och av samma typ och dess egenskaper får ingen effekt.

Arkitektens hemlighet=Starkare byggnader

Stronger buildings

Den här artefakten gör dina byggnader starkare och ger din by utökat försvar mot katapulter och murbräckor. Har ingen påverkan på ett Världsunder, men stor och unik påverkar alla övriga byggnader i en Världsunderby.

 • Liten – 4 gånger starkare
 • Stor – 3 gånger starkare
 • Unik – 5 gånger starkare

Titanskor=Snabbare trupper

Faster troops

Den här artefakten gör att dina trupper färdas snabbare.

 • Liten – 2 gånger snabbare
 • Stor – 1.5 gånger snabbare
 • Unik – 2 gånger snabbare

Örnöga=Bättre spårare/scouter/stigfinnare

Better spies

Scouter, spårare och stigfinnare blir bättre på att scouta och försvara mot scoutningsattacker. Alla scouter, spårare och stigfinnare i den här byn/kontot, samt alla scouter, spårare och stigfinnare skickade på scoutning påverkas av denna. Utöver detta kan du i din samlingsplats se vad för slags trupptyp som anfaller, dock inte antalet trupper.

 • Liten – 5 gånger effektivare
 • Stor – 3 gånger effektivare
 • Unik – 10 gånger effektivare

Dietkontroll=Mindre hungriga trupper

Less hungry troops

Reducerar veteåtgången för dina egna och andras trupper.

 • Liten – 50% reducering av veteåtgången
 • Stor – 25% reducering av veteåtgången
 • Unik – 50% reducering av veteåtgången

Tränarens talang=Snabbare truppträning

Faster troop training

Reducerar träningstiden i verkstad, stall och baracker.

 • Liten – 50% reducering i träningstid
 • Stor – 25% reducering i träningstid
 • Unik – 50% reducering i träningstid

Byggnadsplan Lagringsutrymme=Bygga stort magasin och stor silo

Great warehouse or great granary plan

Gör det möjligt för dig att bygga stort magasin eller stor silo.

Rivalernas förvirring=Ökad grottkapacitet + Slumpmässigt sikte

Cranny + random aim

Ökar grottans kapacitet och fiendens katapulter kan endast avfyra slumpvis. Undantag för by- och kontoartefakter är världsunder och skattkammare. Undantag för den unika artefakten är enbart världsunder. Man kan alltid sikta på ett världsunder.

 • Liten – Grottkapacitet ökas med 200%. Skattkammare kan siktas och avfyras emot.
 • Stor – Grottkapacitet ökas med 100%. Skattkammare kan siktas och avfyras emot.
 • Unik – Grottkapacitet ökas med 500%.

Dårens artefakt (effekten skiftar var 24:e timme)

Artefact of the fool

Denna artefakt byter effektområde var 24:e timme, och kan få vilken som helst av de övriga artefakternas effektområde förutom Byggnadsplan Lagringsutrymme (möjligheten att bygga stort magasin och stor silo). Effektområdet kan också skifta mellan by och kontopåverkan och sker slumpmässigt var 24:e timme.

Liten artefakt av denna typ kan även ge negativa effekter, t.ex trupperna blir slöare eller de äter mer vete. Den unika artefakten ger enbart positiva effekter, men omfattningen är fortfarande slumpmässig. Den kan t.ex öka hastigheten med en faktor av 1.01.

 • Liten – Slumpmässig effekt (kan bli negativ)
 • Unik – Slumpmässig effekt (kan endast bli positiv)

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej