Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hjälte

Förutsättningar: inga

Så fort du har skapat ett konto får du en hjälte.

Hjälten kan skickas som förstärkning till andra byar som vilken annan enhet du har. Du kan även byta hemby för din hjälte, bara den tilltänkta byn har en samlingsplats. Hjälten ska skickas som en förstärkning + bocka i den lilla rutan med texten "byta hjältens hemby"

hjhamby

Beroende på din valda Travianstam , så får hjälten vissa stamspecifika förmågor. Dessa speciella förmågor kan inte uppgraderas av spelaren:

 • Romare:
  Hjältens erfarenhet “styrka” ökar med 100 poäng istället för 80 poäng för varje tillagd erfarenhetspoäng.
 • Galler:
  +5 i hastighet för hjälte utrustad med häst
 • German:
  20 % “Grottåtkomst” (också kallad för “Plundringsbonus”) för alla enheter som anfaller tillsammans med hjälten.
 • Egyptier (endast på årliga specialservrar):
  Råvaruproduktionen är ökad.
 • Hunner (endast på årliga specialservrar):
  Ridande trupper som reser tillsammans med ridande hjälte är ännu snabbare (hastighet: +3 fält/timme)

När hjälten är skapad så har han 4 erfarenhetspoäng som är placerade på råvaruproduktion. Din hjältes olika attribut kan ökas till nivå 100. Varje gång en hjälte ökar 1 nivå får han 4 nya erfarenhetspoäng att fördela för att öka någon av hans 4 attributnivåer.

 • Stridstyrka:

  Poäng som används här, ökar attack- och försvarsvärdet hos hjälten. Notera att din hjälte räknas som kavalleri om han är utrustad med häst och som infanteri om han inte är utrustad med häst.

 • Off-Bonus:

  Poäng som används här, ökar attackvärdet för hela armén med 0.2% per nivå (maximalt med 20%). Denna bonus fungerar bara om hjälten attackerar med armén.

 • Def-bonus:

  Poäng som används här, ökar försvarsvärdet av hela armén med 0.2% per nivå (maximalt med 20%) Denna bonus fungerar bara om hjälten försvarar ihop med armén. Andra försvarsstyrkor som inte är dina egna påverkas inte av denna bonus.

 • Råvaror:

  Poäng som används här, ökar råvaruproduktionen i den byn där hjälten för närvarande är bosatt. Du kan välja att öka råvaruproduktionen på en enstaka råvara eller få råvaruproduktionen jämnt fördelad på samtliga råvaror. Det är fortfarande enbart en attribut och du kan när som helst ändra råvarubalansen på bonusen.

Efter uppgradering av hjältens egendom till nivå 10, kan du börja använda din hjälte för att annektera oaser i din omgivning. Vid byggnadsnivå 10 kan 1 oas annekteras, vid nivå 15, 2 oaser och med en hjältens egendom nivå 20, 3 oaser. Oaserna du vill annektera måste vara inom 7x7 kartan runt din by (notera att din by måste vara i mitten av 7x7 rutan). 

Exemplet nedan visar "din" by i svart och de oaser som du kan erövra i teorin i rött. Tips: Du kan bara äga 3 oaser per by.

Conquerable oasesAtt erövra oaser som ägs av andra spelare är också möjligt. Du måste ha en ledig plats i din hjältens egendom. Oaser kan bara erövras genom normal attack. Kom ihåg att du måste skicka med din hjälte annars kan du inte erövra oaser. Om spelaren du attackerar äger tre oaser vid den tid dina attacker anländer, kommer din första attack sänka oasens lojalitet från 100% till 0% och göra den till din. Om spelaren äger två kommer attacken endast sänka lojaliteten till 60% och ifall spelaren äger endast en oas kommer lojaliteten sänkas med 40% vid ett ett lyckat anfall.

Trupper med högre startvärden (attack och försvar) är såklart bättre och starkare än trupper med lägre startvärden. Återupplivningskostnaden för starkare trupper är givetvis högre än för mindre starka trupper. En spelare kan äga en hjälte och varje gång den dör så kan spelaren återuppliva honom igen.

Hjälteskapare

Erfarenhet

Erfarenhet                         Kills=antal dödad trupp
Nivå Kills   Nivå Kills   Nivå Kills   Nivå Kills   Nivå Kills
0. 0   20. 10500   40. 41000
  60. 91500
  80. 162000
1. 50   21. 11550   41. 43050   61. 94550
  81. 166050
2. 150   22. 12650   42. 45150   62. 97650
  82. 170150
3. 300   23. 13800   43. 47300   63. 100800
  83. 174300
4. 500   24. 15000   44. 49500   64. 104000
  84. 178500
5. 750   25. 16250   45. 51750   65. 107250
  85. 182750
6. 1050   26. 17550   46. 54050   66. 110550
  86. 187050
7. 1400   27. 18900   47. 56400   67. 113900
  87. 191400
8. 1800   28. 20300   48. 58800   68. 117300
  88. 195800
9. 2250   29. 21750   49. 61250   69. 120750
  89. 200250
10. 2750   30. 23250   50. 63750   70. 124250
  90. 204750
11. 3300   31. 24800   51. 66300   71. 127800
  91. 209300
12. 3900   32. 26400   52. 68900   72. 131400
  92. 213900
13. 4550   33. 28050   53. 71550   73. 135050
  93. 218550
14. 5250   34. 29750   54. 74250   74. 138750
  94. 223250
15. 6000   35. 31500   55. 77000   75. 142500
  95. 228000
16. 6800   36. 33300   56. 79800   76. 146300
  96. 232800
17. 7650   37. 35150   57. 82650   77. 150150
  97. 237650
18. 8550   38. 37050   58. 85500   78. 154050
  98. 242550
19. 9500   39. 39000   59. 88500   79. 158000
  99. 247500

FAQ och mer information

Hur mycket kan en hjälte bära med sig?
- En hjälte kan inte bära med sig något.

Syns hjältar i attackrapporterna?
- Ja det gör dom.

Kan jag se hjältens skicklighet i en attackrapport?
- Nej det är inte möjligt.

Vad är maxnivån för en skicklighet?
- Nivån är max 100 per skicklighet

Är det möjligt att försvara en by med flera hjältar?
- Ja men def-bonusen gäller bara för de trupper som ägs av den spelare vars hjälte är med och försvarar.

När förlorar en hjälte träffpoäng?
- Nästan varje gång du attackerar någon då basförsvaret (palats/residens + mur) är tillräckligt för att orsaka en viss skada.

Kan en hjälte användas som ensamt försvar eller anfallare i en strid?
- Ja men detta rekommenderas inte, då hjälten kommer att dö om han får mer än 90 i skada (eller förlorar mer än 90 träffpoäng) i en strid.

Hur beräknas en hjältes erfarenhetspoäng?
- För varje dödad soldat (exp = försörjningen av den döde soldaten) som deltagit i en strid där hjälten har följt med läggs poäng till som erfarenhet. Se tabellen ovan för en tydligare listning hur många dödsfall/erfarenhet du behöver för att nå nästa nivå.

Får en hjälte erfarenhet när han dör i en strid?
- Ja det får han.

Hur fördelas erfarenheten när det är flera hjältar som försvarar?
- Det fördelas jämnt mellan hjältarna. 
Exempel: Om det är 3 hjältar så får varje hjälte 1/3 av erfarenhetspoängen.

Kan en hjälte förbättras genom uppgradering i smedjan?
- Nej det påverkar inte hjälten någonting, oavsett när en uppgradering har skett.

När kan jag börja annektera oaser? 
- Du behöver en hjältens egendom nivå 10, 15 eller 20 för varje oas du vill annektera.

Hur många hjältar kan jag ha på en gång?
- Varje spelare kan bara ha 1 hjälte. Om hjälten dör så kan spelaren återuppliva den. 

Kan jag flytta en hjälte till någon av mina andra byar och använda honom därifrån för att attackera?
- Ja  Du måste aktivt välja att du vill att han skall byta hemby genom att kryssa i den ruta som heter "Ändra hjältens hemby". Du finner den rutan på fliken "Sänd trupper" i din samlingsplats.

Vad händer med skicklighet och erfarenhet när jag återupplivar en hjälte?
- Förutom att hjälten får 100% nya träffpoäng igen så är han fortfarande densamma som innan han blev dödad, han förlorar varken skicklighet eller erfarenhet.

Hjältens regenerationshastighet (Regeneration=läkningsförmåga)
- Standardvärde är 10 per dag. Det kan ökas med olika föremål.

Får jag fortfarande föremål om min hjälte dör i ett äventyr?
- Nej.

Var kan jag ändra min hjältes inställningar?
- I övre högra hörnet ser du en bild på din hjälte. Om du klickar på bilden så får du upp en sida med hjältens attribut.
Där kan du ändra din hjältes inställningar som t.ex råvaruproduktionen. För varje nivå som hjälten går upp så öppnas poängstaplarna så att du kan välja var du vill lägga hjältens poäng. Du behöver inte heller klicka i poängen ett och ett efter att ha använt en Visdomsbok.

Vad för trupptyp är min hjälte? Kavalleri eller infanteri?
- Hjälten räknas som kavalleri om han är utrustad med häst och som infanteri om han inte är utrustad med häst.

Förlorar jag mina föremål om hjälten dör?
- Nej.

Kan jag ge min hjälte ett namn?
- Nej.

Hur återupplivar jag min hjälte?
- Om din hjälte dör öppna bara sidan med hjältens inställningar. Där har du möjligheten att återuppliva honom - det enda du behöver är tillräckligt med råvaror (notera att alternativet att återuppliva hjälten endast är synlig när han är död). Det finns också föremål som kan återuppliva honom direkt och utan kostnad.

Gäller hjältens stridsstyrka både offensivt och defensivt?
- Ja.

Vad betyder "din hjälte kommer inte försvara byn som han för tillfället tillhör." i min hjältes inställningar?
- Det betyder att han inte kommer delta vid ett eventuellt försvar av byn han är placerad i. Men om du har skickat honom som förstärkning till en annan spelare eller en av dina byar där du inte har någon hjältens egendom, så kommer han delta i att försvara byn även om funktionen är aktiverad.

Hur lång är återupplivningstiden för min hjälte?
- (nivå+1) timme, maximalt 24 timmar

Min hjälte dör hela tiden, vad kan jag göra?
- Du måste öka nivån på hjältens stridsstyrka för att undvika detta.

Kan föremål som t.ex salvan bli stulen ifrån min hjälte?
- Nej.

Finns det något sätt att byta eller skicka föremål mellan spelare eller inom alliansen?
- Nej.

Vad behöver jag för att kunna styra min hjälte ifrån en annan by?
- Du kan även byta hemby för din hjälte, bara den tilltänkta byn har en samlingsplats. hjälten ska skickas som en förstärkning + bocka i den lilla rutan med texten "byta hjältens hemby"


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej