Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Event jam

Ni kanske känner igen en event jam genom sin gemensamma indikator - när byggtider och trupp ankomsttider visas som 00:00:00?. Om du har spelat Travian ett tag, har du säkert utsatts för en event jam på ett eller annat sätt. En event jam beror på ett tekniskt problem inom en av servrarna och uppstår när en server saktar ner av någon anledning, eller om den är överbelastad med information. Då kan händelser som attacker, konstruktioner och andra liknande händelser som är typiska för ett Travian spelvärld vara uppradade men inte verkställts, vilket resulterar i att servern hakar upp sig. Det finns inte mycket en spelare kan göra åt det förutom att vänta ut det - i det fall du får en event jam, kommer teamet och TechSupport arbeta hårt med att rätta till problemet så snart som möjligt.

I händelse av en event jam scenario, följ dessa riktlinjer:

  • Försök inte att uppdatera sidan på några sekunder - det kommer inte att lösa event jam. Om något så kommer det bara att göra teamets obb att fastställa problemet svårare.
  • Avbryt inte någon av dina pågående händelser som konstruktioner, eftersom resurserna då oåterkalleligen försvinner.
  • Försök att inte rada upp några nya händelser tills den aktuella event jam är över. Även om du försöker skicka dina trupper eller konstruera en byggnad, kommer de att fastna precis som tidigare och orsaka en ännu större event jam.
  • Ha tålamod, problemet kommer att åtgärdas så snart som möjligt. Det finns ingen anledning att skicka meddelanden till Teamet med ett par minuters mellanrum för att fråga dom om när problemet är löst
  • I fall av en server rollback som en följd av en event jam, ha i åtanke att alla har drabbats av någon form av förlust, eftersom servern har återgått till en tidigare tidpunkt. Eftersom detta är fallet, förvänta inte en ersättning i form av resurser eller trupper, eftersom alla spelare på servern har lidit på samma sätt.

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej