Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

The Tides of Conquest - Stad/städer

I Tides of Conquest kan du utveckla din by till en stad. Det har olika förmåner, speciellt bra för strategiska positioner, men det har ett pris. 

Krav

  • Bara i spelvärldar som tillåter det (Tides of Conquest).
  • Stadshus nivå 20.
  • Lediga koloniplatser. Koloniplatser är möjligheten att grunda/erövra en ny by genom att man har tillräckligt med kulturpoäng. Du kan antingen ha en annan by eller omvandla en existerande by till en stad. 

Funktioner

Du kan uppgradera din by till en stad. 

  • Staden får 3 extra byggnadsplatser.
  • Råvarufält kan uppgraderas till nivå 12 i byar som inte är huvudby. 
  • Murar kan uppgraderas med Vakttorn som ger en extra bonus till samlingsplatsen för att se trupphich give an additional bonus to the Rally Point option to see enemy unit types.
  • Plus, Vattenverk kan bara byggas i Egyptiska städer (inklusive huvudbyn om huvudbyn är en stad).

Uppgradering

Det tar lite tid att uppgradera en by till stad, beroende på spelvärldens hastighet.

  • På spelvärldar i hastighet x1 och x2 tar det 24 timmar
  • På spelvärldar i hastighet x3 tar det 12 timmar.

Koloniplatserna som krävs av staden är låsta omedelbart vid start av uppgraderingsprocessen.

Information om pågående uppgradering till stad är synligt på spelarens profil (i bylistan) och på kartan (i verktygstipset som kommer fram när du hovrar med muspekaren över byn).

Om en annan spelare erövrar byn medan en uppgradering pågår, avbryts uppgraderingen. Däremot, om ägaren av byn erövrar den av sig själv från en annan by, så stoppas inte uppgraderingen. '

Det finns inget annat sätt att stoppa en uppgradering till stad. 

Erövring

En stad kan erövras på samma sätt som en by. Efter erövring använder staden 2 koloniplatser som vanligt. Om du bara hade en ledig koloniplats, kommer du fortfarande att kunna erövra staden och nästa koloniplats kommer att vara använd så fort som du fått den. 

 


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej