Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Palissad
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KPFörsvarsbonus
Summa 79075 49420 39530 29655 20 113:46:40
1 160 100 80 60 0 0:33:20 12%
2 205 130 100 75 0 0:43:40 15%
3 260 165 130 100 0 0:55:40 28%
4 335 210 170 125 0 1:09:30 210%
5 430 270 215 160 0 1:25:40 213%
6 550 345 275 205 1 1:44:20 316%
7 705 440 350 265 1 2:06:10 419%
8 900 565 450 340 1 2:31:20 422%
9 1155 720 575 430 1 3:00:30 525%
10 1475 920 740 555 1 3:34:20 628%
11 1890 1180 945 710 1 4:13:40 731%
12 2420 1510 1210 905 1 4:59:10 935%
13 3095 1935 1545 1160 1 5:52:10 1138%
14 3960 2475 1980 1485 1 6:53:30 1341%
15 5070 3170 2535 1900 1 8:04:40 1545%
16 6490 4055 3245 2435 2 9:27:10 1849%
17 8310 5190 4155 3115 2 11:02:50 2252%
18 10635 6645 5315 3990 2 12:54:00 2756%
19 13610 8505 6805 5105 2 15:02:50 3260%
20 17420 10890 8710 6535 2 17:32:10 3864%