Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Alliansdiplomati

 

Diplomatisidan är ett viktigt instrument för varje allians. I den första uppsättningen alternativ kan du skicka   IAP (icke angrepps pakt), konfederation eller förklara krig mot en annan allians. Innan du väljer ett diplomatisk erbjudande, måste du ange namnet på den allians du skickar erbjudandet till.

Under dessa alternativ kommer du att se en lista över de erbjudanden du har skickat och som väntar på diplomatiska åtgärder (ett accepterande eller ett avslag) från en annan allians. På samma sätt kommer nästa lista ge dig information om främmande erbjudanden (erbjudanden som skickas till din allians från andra allianser) inklusive möjligheten att acceptera eller neka dem.

Slutligen kommer den sista listan att visa alla befintliga diplomatiska relationer hos din allians. Dessa inkluderar: krig, IAPs och konfederationer.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej