Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Regioner och segerpoäng

I de årliga specialversionerna äger spelet rum på en karta över antikens Europa indelad i 87 regioner. I 2021 års specialversion, Tides of Conquests, lagras segerpoängen i byar. 

Regioner, bosättning och kontroll

De 87 oberoende regionerna kan kontrolleras av en allians, som ger dess byar i den regionen segerpoäng över tid. Dessutom kan alliansmedlemmar använda den antika kraften (artefakten) för regionen.

Hur tar man kontroll över en region? Först måste den låsas upp. Detta inträffar när de 5 främsta allianserna i regionen har en sammanlagd befolkning på minst 4 000 i regionen. Befolkningen hos andra allianser, spelare utan en allians, avstängda spelare, spelare i semesterläge och natarbyar räknas inte. När regionen har låsts upp kan den inte låsas igen, men om befolkningen sjunker under 4.000, slutar regionen att producera segerpoäng och de regionala effekterna avaktiveras.

Det är endast möjligt att grunda nya byar i regioner som är upplåsta eller ligger intill upplåsta regioner. Det enda undantaget är några regioner i början av spelet, där nya spelare startar och där det alltid är möjligt att grunda nya byar. Varje fraktion har olika start-regioner där spelare startar. När en region är full, börjar nya spelare dyka upp i en annan närliggande region, sedan en annan osv.

Om en allians lyckas att få över 50% av populationen i den regionen (endast top 5 allianserna i regionen räknas), kommer alliansen att börja ta kontroll över regionen. Detta tar 24 timmar på en vanlig server, 16 timmar på x2 och 12 timmar på x3. Om de lyckas att hålla majoriteten, kommer de att kontrollera regionen. 

Information om populationen i en region och top 5 alliansernas delar visas i Statistik > fliken Region, och i alla ambassader som finns i regionen. Kom ihåg att kolumnen "Regional befolkning" i statistiken visar befolkningen hos den främsta alliansen i regionen, inte regionens totala befolkning. 

Här är en översikt över hur regionerna fungerar:

Regioners status

Hur man uppnår

Effekter

Låst

Alla regioner är låsta från början.

Kan inte grunda nya byar om inte regionen gränsar till en upplåst region. Några få start-regioner är undantagna. Det är också alltid möjligt att grunda en andra by i regionen där du har din huvucby.

Upplåst

De 5 främsta allianserna i regionen måste ha sammanlagt minst 4 000 invånare i regionen.

Kan bosättas och bestridas. Kan inte låsas igen.

Bestriden

En av allianserna måste uppnå 50 % av de 5 främsta alliansernas befolkning i regionen.

Kan återgå till upplåst om alliansen förlorar majoritet.

Säkrad

Alliansen måste vara i majoritet i mer än 24 timmar i sträck.

Medlemmar i allianser som kontrollerar regionen kan aktivera regionens uråldriga kraft (om den har någon) och allianser får segerpoäng.

Uråldriga krafter och segerpoäng

Den största alliansen i regionen som har kontrollen får tillgång till den antika kraften om regionen har en. Alla spelare i den alliansen kan aktivera den antika kraften.  För att aktivera den uråldriga kraften måste spelaren ha en skattkammare på nivå 10 (för små, byrelaterade krafter) eller 20 (för kontorelaterade krafter). Kraften kan aktiveras i vilken by som helst, även de som inte ligger i samma region som kraften. 

Du kan aktivera en kraft i varje by, men endast en av krafterna kan påverka hela kontot. När de är aktiverade, varar krafterna i 24 timmar (oavsett serverns hastighet), efteråt kan den återaktiveras om alliansen fortfarande har tillgång till kraften. En aktivering är gratis varje dag, alla övriga aktiveringar kostar 5 guld (för by-krafter) eller 10 guld (för konto-krafter)..

Följande händelser kan även leda till att kraften avaktiveras:

 • Du lämnar din allians
 • Du förlorar byn där kraften var aktiverad
 • Din allians förlorar kontrollen över regionen som innehåller kraften

Uråldriga krafter är mycket användbara, men de är inte den enda fördelen med att kontrollera regioner. Vill ni vinna måste er allians samla in segerpoäng. En allians får segerpoäng varje dag den kontrollerar en region. Antalet beror på regionen:

 • Unik kraft – 400 poäng per dag
 • Stor kraft – 1200 poäng per dag
 • Liten kraft – 1000 poäng per dag
 • Ingen kraft – 2000 eller 4000 poäng per dag

Dessutom, de segerpoäng som tjänas in av alliansen i en region delas av byarna i den regionen. Varje by får segerpoäng som baseras på dess befolkning jämfört med alliansens totala befolkning i den regionen. Det betyder att ju större byar och ju lägre total population den alliansen har i regionen, desto fler segerpoäng får byn. Den totala mängden segerpoäng som alliansen får som helthet är dock densamma. 

Alliansen som samlat flest segerpoäng vid spelets slut vinner.

Tides of Conquest varar 180 dagar på x1, 120 dagar på x2 och 80 dagar på  x3.

Tjäna eller förlora segerpoäng

Segerpoäng hör till byn och kan inte flyttas, men byn kan byta allians så segerpoängen kan flyttas mellan allianserna. De kan också bli förstörda.

Byta allians:

 • När en spelare lämnar allianse är 50% av segerpoängen in dess byar förlorade. 
 • Att gå med i en allians påverkar inte spelarens lagrade segerpoäng.  

Alliansens segerpoäng är summan av spelarens segerpoäng, så när en spelare byter till en annan allians, förlorar hans gamla allians alla hans segerpoäng och den nya alliansen får 50% av dom.

Erövra en by

 • När en by erövras från samma allians, behålls alla segerpoängen och den ny a ägaren äger dom nu.  
 • När en by erövras av någon som inte är med i samma allians, förloras 25% av segerpoängen. Den nya ägaren får byn med de återstående 75% segerpoäng. Att erövra en by från en annan allians (även inom samma federation) innebär att 25% segerpoäng förloras. 

Förstöra en by:

 • När en by är förstörd, är alla segerpoäng förlorade.  

Radera konto: 

 • När en spelare raderar sitt konto, försvinner även alla segerpoäng. Detta sker även när Nataren tar över ne raderad spelares by. Natarbyar har inte några segerpoäng.

Befolkningen sjunker i regionen

Om regionens befolkning sjunker under 4.000, kommer regionen att sluta generera segerpoäng och de regionala effekterna inaktiveras.

Regionen är fortfarande möjlig att erövra/låsa upp/säkra, aktiveringstiden vid erövring är inte påverkad. Den enda förändringen är att segerpoängen slutar genereras och regionens antika krafter är inte synliga i skattkammarna. 

Exempel 1:

Regionen är upplåst men befolkningen går under 4.000 igen

 • När regionen har under 4.000 befolkning, får en allians >50% regional kontroll
 • Erövringstimern startar. Regionen har fortfarande meddelandet "för lite befolkning"
 • 4.000 befolkning uppnås igen
 • Nedräkningstimern är nu synlig

Exempel 2:

 • Regionen är upplåst
 • Allians A erövrar regionen
 • Spelare B använder den antika kraften
 • Befolkningen i regionen sjunker under 4.000
 • Allians A får inte segerpoäng från den regionen och spelarna kan inte använda de antika krafterna för den regionen
 • Spelare B har fortfarande den antika kraften aktiverad. Han kan bara inte återaktivera den när effekten slutar
 • Regionens befolkning ökar till över 4.000
 • Allians A börjar få segerpoäng igen och kan åter aktivera de antika krafterna

Översiktskarta

Klicka på kartan för att få en större version av den.

Kartan ovan visar slagfältet för de årliga specialservrarn. Det är antikens Europa, indelat i regioner. Kartan visar alla regioner färgkodade av deras antika kraft. Varje kraft visas i olika färger, med en liten skillnad mellan små, stora och unika krafter, för att göra det lättare att läsa. Kartan har också information om hur många segerpoäng som produceras per dag i varje region.   

Vi har använt förkortade namn för de antika krafterna, här är en förklaring vad de betyder:

 • Architect - starkare byggnader
 • Boots - snabbare trupper
 • Confusion - grotta och slumpmässigt sikte
 • Diet - mindre hungriga trupper
 • Eyes - bättre scouter
 • Storage - byggnadsplan för stora magasin och stora silos
 • Trainer - snabbare truppträning

Se detaljerad information om antika krafter i artikeln om Artefakternas effekter. Effekterna är de samma, men de årliga specialservrarna har inte dårens artefakt (slumpmässig effekt).


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej