Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Anteckningar

Vid dina meddelanden kan du hitta   alternativet "Anteckningar".   Här kan du skriva upp saker. Många spelare använder den för att kommunicera med sin co-spelare , eller påminna sig själv om saker.

notepad

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej