Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Karta

Vanlig karta

Kartan kan visas genom att klicka tredje cirkeln i toppmenyn. Där kan du se ditt grannskap, och interagera med det på många sätt. För att göra det klickar du på en by, och sedan på ett av de tre alternativ som visas. Till höger på översiktssidan ser du övrig informaton om ägaren, t.ex. vilken allians han är med i, vilken stam han spelar som och hur många invånare han har. Om du eller någon av spelarna i din allians har scoutat eller attackerat byn kan du se ytterligare information om det också. Du kan flytta runt på kartan genom att hålla in musens vänsterknapp på kartan och dra den. 
Dessutom kan du nu direkt ange koordinater för att direkt flyttas till ditt mål 

När du är med i en allians 

När du väl är med i en allians, kommer ramarna på de olika byarna att byta färg. De betyder som följer:
Gul: Det här är din egen by 
Mörkblå : Den här byn tillhör en medlem i din allians.
Grön: Den här byn tillhör en spelare som är medlem i en allians som din allians är allierad med.
Ljusblå: Ägaren till den här byn är med i en allians som har en IAP (Icke Aggressiv Pakt) med din allians.
Svart ram: Din allians är i krig med alliansen som ägaren till den här byn tillhör.
Röd: Ägaren till den här byn har inga diplomatiska förbindelser med din allians.

Stor karta (Travian Plus-Funktion)

Den stora kartan kan öppnas på samma sett som den normala.
Den stora kartan fungerar på samma sätt som den normala - du ser bara mer samtidigt. 


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej