Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Stort Magasin

Great Warehouse

Förutsättningar: Huvudbyggnad nivå 10, Huvudbyggnad nivå 0, Kan byggas flera gånger i samma by, minimum Travian Version: 2.5

I magasinet kan råvarorna trä, lera och järn lagras. Stort magasin erbjuder mer utrymme än ett vanligt magasin att lagra dina råvaror.

När ett stort magasin är i nivå 20 kan fler stora magasin byggas.

Denna byggnad kan endast byggas i antika natariska byar eller med speciella natariska artefakter.

Notera att om du tittar på världsunderbyar, så är konstruktionstiderna hälften mot vad de är i en vanlig by som håller en Liten byggnadsplan lagringsutrymme/Stor byggnadsplan lagringsutrymme artefakt.

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng och kapacitet) klicka här.
För full tabell av konstruktionstider klicka på denna länk för en server med 1x hastighet och denna länk för en server med 3x hastighet.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej