Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Legionär

LegionnaireFörutsättningar för forskning: Ingen
Förutsättningar för träning: Baracker

Han är den enkla soldaten och kan användas universalt i det romerska riket. Med hans allmäna träning är han bra på både det defensiva och offensiva hållet. Men hans överlägsenhet i variation har även en nackdel. Han har ingen svaghet i försvar eller attack, men han kommer aldrig att nå samma nivå som dom specialiserade trupperna.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 0 0 0 0 / /
Träning (T2.5) 120 100 180 40 1 0:26:40
Träning (T3.5) 120 100 150 30 1 0:26:40
Hastighet 6 Fält per timme
Kan bära 40 (T2.5) /50 (T3.5) Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej