Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Verkstad

Workshop

Förutsättningar: Akademi nivå 10, Akademi nivå 5, minimum Travian Version: 2.5

I verkstaden kan belägringsenheter som katapulter och murbräckor byggas. Ju högre nivån är desto snabbare kan enheterna produceras.

För att dessa enheter skall kunna byggas måste verkstaden vara i rätt nivå för att sedan forskas fram i akademin.

Träningskostnader för romerska trupper
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Battering Ram Murbräcka 900 360 500 70 3
Fire Catapult Eldkatapult 950 1350 600 90 6
Träningskostnader för germanska trupper
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Ram Murbräcka 1000 300 350 70 3
Catapult CKatapult 900 1200 600 60 6
Träningskostnader för galliska trupper
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Ram Murbräcka 950 555 330 75 3
Trebuchet Krigskatapult 960 1450 630 90 6

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng) klicka här.
För en fullständig lista över konstruktionstider, klicka denna länk för en server med 1x hastighet och denna länk för en server med 3x hastighet.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej