Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Törnekrigare

Thorned WarriorFörutsättningar för forskning: ?
Förutsättningar för träning: ?

Den törneliknande förlängningen på deras hjälmar, arm- och axelskydd i deras rustning, gav törnekrigarna deras namn och förespår inget gott. De män som krigar för natarerna som törnekrigare är envisa och vältränade. De bjuder gärna upp till strid till vem som än är dum nog att attackera dom.

  lumber clay iron crop upkeep research time
Forskning ? ? ? ? / ?
Träning ? ? ? ? ? ?
Hastighet ? Fält per timme
Kan bära ? Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej