Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Krigselefant

War ElephantFörutsättning för forskning: ?
Förutsättning för träning: ?

Ingen annan stam förutom natarerna vet hur dessa imponerande varelser bäst skall användas. Varken mur eller palissad kan stå emot krigselefantens attacker. Det är en vandrande dödsmaskin som trampar ner allt som försöker motsätta sig eller korsa dess väg.

  lumber clay iron crop upkeep research time
Forskning ? ? ? ? / ?
Träning ? ? ? ? ? ?
Hastighet ? Fält per timme
Kan bära
? Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej