Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Natarisk Prins

Natarian EmperorFörutsättningar för forskning: ?
Förutsättningar för träning: ?

En blandning av rädsla, beundran och fruktan rör byinvånarna när en natarisk prins talar till dem. Denna befallande och väl utrustade figur är fullt medveten om den effekt han har och kan lägga under sig en hel by med ett enda tal.

  lumber clay iron crop upkeep research time
Forskning ? ? ? ? / ?
Träning ? ? ? ? ? ?
Hastighet ? Fält per timme
Kan bära
? Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej