Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Infrastruktur - Allmänt

Infrastruktur

Infrastrukturbyggnaderna är alla byggnader som inte har något med det militära att göra. Infrastrukturbyggnaderna beskrivs i korthet nedan.

Stadshus
I stadshuset kan du hålla fester. På nivå 1 kan du hålla en liten fest och på nivå 10 en stor fest. Fester ger dig kulturpoäng och stora fester kan också vara till hjälp vid erövringar.

Stenhuggare
Stenhuggaren gör dina byggnader starkare och svårare att förstöra med katapulter. Kan enbart byggas i huvudstaden.

Skattkammare
Skattkammare behöver man för att kunna äga en artefakt eller en byggnadsplan vid byggandet av ett världsunder.

Världsunder
Världsunder även kallat VU, behövs för att kunna vinna en Travianomgång. Den allians som först har byggt ett världsunder till nivå 100 har vunnit omgången.

Huvudbyggnad
Huvudbyggnad också kallat HB är den absolut viktigaste byggnaden i Travian. I stort sett alla andra byggnader kräver huvudbyggnad nivå X för att kunna byggas. Uppgradering av huvudbyggnaden gör att allt annat du uppgraderar i byggnader och fält går mycket fortare. Från nivå 10 kan du riva byggnader genom huvudbyggnaden

Grotta
Grottan är till för att gömma råvaror i samband med inkommande attacker. Detta har speciellt betydelse i början av en spelomgång då du inte har tillräckligt med trupper att effektivt försvara din by mot större motspelare.

Utökning - - Palats och Residens
När din by börjar växa sig större och större, så vill du så småningom starta nya byar. Detta gör man genom att träna nybyggare. Man kan bygga nybyggare när du har en ledig plats i palats nivå 10, 15, 20 eller residens nivå 10, 20.

Handel - - Marknadsplats och Handelskontor
Det kommer alltid vara en ojämn balans i dina råvaror när du spelar aktivt. Du löser detta genom att byta med andra spelare på marknadsplatsen. Senare i spelet behöver du kunna skicka större mängd råvaror med dina köpmän, vilket du kan göra när du bygger ett handelskontor som utökar köpmännens lastkapacitet..

Ambassad
Ambassaden är platsen för diplomaterna. Det gör det möjligt för dig att gå med i en allians eller skapa din egen. Du kan gå med i en allians vid nivå 1 genom en inbjudan från alliansledaren. Du kan skapa en egen allians vid nivå 3.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej