Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Byggnader - Allmänt

I början bör du fokusera på råvaror. Klicka på byöversikten och välj ut ett fält av de 18 som finns (trä, lera, järn och vete). Slutligen, klicka "Uppgradera till nivå 1".

Längre fram i spelet kommer du få möjlighet att bygga fler byggnader, vilka du kan bygga ser du när du klickar på bycentrum och en tom tomtruta.

Byöversikt

Grunden för din by är råvarorna, du behöver dem för allting. I travian finns trä, lera, järn och vete.

Råvarorna som produceras kan du se i byöversikten och du kan även se dem i råvarufälten, varje by har 18 råvarufält. Första byn har alltid 4 Skogshuggare, 4 Lergropar, 4 Järngruvor och 6 Vetefält, det finns däremot andra landområden runt omkring dig som kan ha en annan fördelning.

I början är inte råvarufälten utbyggda (nivå 0 av 10 möjliga i en normal by). Nivå 0 producerar bara 2 enheter av varje råvara per timme. När du har tillräckligt med material i ditt magasin kan du bygga ut fälten genom att klicka på dem. Något som liknar detta kommer då att synas:

Kostnader för uppgradering till nivå 1:

Precis nedanför detta så finns länken som ger ordern att uppgradera fältet.

Du kan avbryta kommandot med att klicka på det röda X:et (Cancel) i byöversikten, men du förlorar då en del av råvarorna!

Bycentrum

I bycentrum ser du ett antal tomter att bygga på. Varje tomt kan bara ha en byggnad åt gången. Vanligtvis kan du välja på vilken tomt du vill ha en viss byggnad med 2 undantag: samlingsplatsen och stadsmur, palissad eller jordvall.

Vidare så kan det förutom grotta, fälla, magasin och silo bara finnas en av varje byggnad. De övriga kan du bygga flera utav så länge du bara har byggt upp den första till maxnivå.

Byggnaderna har olika användningsområden det kan vara antingen politiska-, ekonomiska- eller militära ändamål och du behöver uppfylla vissa krav för varje byggnad innan du kan bygga dem. Vilka kraven är kan du se under byggnadsfliken eller i byggnadsträdet.

Var försiktig med det röda X:et (Cancel), du får inte tillbaka alla råvaror som det har kostat när du gav ordern!

Byggnadsträd

Ett tydligt och komplett diagram över alla byggnader och deras krav. Klicka på bilden för en tydligare överblick. Marknadsplatsen behöver ett magasin nivå 1 och en silo nivå 1. 

BuildingtreeByggnader

Byggnader och fält är 2 av de viktigaste aspekterna i spelet. Dessa 2 delar gör det möjligt för dig att bygga trupp, lagra råvaror, gå med i allians och få råvaror.

Fälten
Du får tillgång till översikten av dina fält genom att klicka på den första cirkeln till vänster på din traviansida. Om du tittar dig omkring så ser du din timproduktion av råvaror, dina trupper (förmodligen inga) och 4 typer av råvarufält:

Råvarusort Utseende Anmärkning
Trä lumber.gif Germanerna som stam, har trupper som kostar mycket av trä. Residenset kostar mycket av trä att uppgradera.
Lera clay.gif Lera är den huvudsakliga råvaran för den galliska stammen, som har trupper som kostar myckat av lera. Dessutom en by som aktivt utvecklas behöver en hel del mer av lera.
Järn iron.gif Denna råvara används huvudsakligen till de romerska truppernas kostsamma rustning och stadsmur. Detta gör att romarna alltid hungrar efter järn.
Vete crop.gif Den svåraste av alla de 4 råvarorna. Byggnader kostar mindre vete mot andra råvaror men du har 6 vetefält istället för 4, men ändå har du inte tillräckligt. Detta är för att veteproduktionen minskar varje gång du uppgraderar byggnader/fält och tränar trupper.

För att uppgradera ett fält, klicka på bilden av fältet, klicka sedan på ";uppgradera till nivå X" länken. Om länken är inaktiv, så skall det stå en orsak till varför den är inaktiv.

Försök att hålla din råvaruproduktion så jämn som möjligt, varav veten på 50%. T.ex:
    Trä: 100/timme
    Lera: 100/timme
    Järn: 100/timme
    Vete: 50/timme
Givetvis måste du anpassa din råvaruproduktion efter dina behov, detta är bara en allmän rekommendation.

Byggnaderna

Byggnaderna i Travian gör med möjligt att göra allt förutom att producera råvaror, vilket fälten är till för. För att bygga en byggnad klickar du på en tom tomtruta i bycentrum som du hittar genom att klicka på den andra cirkeln längst upp på din traviansida. Efter att du har klickat på tomtrutan får du upp en lista med möjliga byggnader att bygga, välj ut den du vill bygga genom att klicka på den gröna länken konstruera byggnad. Vissa byggnader har som förutsättning att andra byggnader måste byggas först innan du kan fortsätta. Ta gärna en titt på answers.travian.se, hjälpsidan om byggnader eller byggnadsträdet för att hitta vilka förutsättningar som krävs för varje byggnad. De viktigaste byggnaderna listas nedan.

Lagring - silo och magasin

Silo och magasin lagrar råvaror som har producerats för senare användning. Magasinet lagrar trä, lera och järn, silon lagrar enbart vete. Senare i spelet kan du inte utvecklas om du inte har dessa byggnader, de är också en förutsättning för byggnader som t.ex marknadsplatsen.

Huvudbyggnad
Huvudbyggnaden också kallad HB, är den vitkigaste byggnade i Travian. I stort sett alla byggnader kräver en huvudbyggnad på nivå X för att kunna byggas och uppgradering av din huvudbyggnad gör att byggtiden för uppgradering av andra byggnader och fält kortas ner. Med en huvudbyggnad på nivå 10 kan du även riva andra byggnader.

Militära byggnader - vapenkammare, smedja, barack, stall, verkstad, hjältens egendom, tornerplats, stadsmur, palissad och jordvall
Genom de militära byggnaderna får du möjlighet att träna, uppgradera och kommendera en armé. De viktigaste är samlingsplatsen och baracken. Titta gärna igenom "Militära byggnader" huvudsidan. Nedan ser du en lista med andra viktiga militära byggnader.

  • Murar:  stadsmuren, palissaden och jordvallen skyddar dina byar mot anfallare och ger en bonus på 3, 2.5 eller 2 % per nivå.
  • Uppgraderingar: vapenkammaren och smedjan ökar de defensiva och offensiva färdigheterna hos dina trupper.
  • Forskning: I akademin kan du forska fram fler truppsorter om du har rätt byggnader.
  • Träning: I baracken, stallet och verkstaden kan du träna trupper att attackera med.
  • Hjältar och oaser: Genom att titta på kartan kan du se flera oaser med djur som invånare. Du kan annektera dessa oaser med din hjälte för att få extra produktion. Hjälten kan tränas i hjältens egendom.
  • Hastighet: När du börjar göra långväga attacker så mäker du att de flesta trupperna har för långsam hastighet. När du bygger en tornerplats, så färdas dina trupper snabbare efter 30:e rutan.

Påbyggnadsindustrier - sågverk, murbruk, järngjuteri, vetekvarn och bageri
Påbyggnadsindustrier är byggnader som ger en bonus på råvaruproduktionen för en viss typ av fält. Varje råvara har sin egen påbyggnadsindustri och vetet har 2 stycken påbyggnadsindustrier.

  • Trä: sågverk sågar allt det grova timret som kommer från skogshuggarna och ger en produktionsökning med maximalt 25%. Skogshuggare nivå 10 krävs.
  • Lera: murbruk bearbetar all lera till tegel vilket ger en produktionsökning med maximalt 25%. Lergrop nivå 10 krävs.
  • Järn: järngjuteri gör järnblock utav järnmalmen från järngruvan vilket ger en produktionsökning med maximalt 25%. Järngruva nivå 10 krävs.
  • Vete: vetekvarnen maler vetet till mjöl vilket ger en produktionsökning med maximalt 25%. Vetefält nivå 5 krävs. När du har uppgraderat vetekvarnen till nivå 5 och ett vetefält till nivå 10 kan du bygga ett bageri som också ger 25% mer produktion.

Utvidgning - palats och residens
När din by börjar växa sig större och större, så vill du så småningom starta nya byar. Detta gör man genom att träna nybyggare. Man kan bygga nybyggare när du har en ledig plats i palats nivå 10, 15, 20 eller residens nivå 10 eller 20.

Handel - marknadsplats och handelskontor
Det kommer alltid vara en ojämn balans i dina råvaror när du spelar aktivt. Du löser detta genom att byta med andra spelare på marknadsplatsen. Senare i spelet behöver du kunna skicka större mängd råvaror med dina köpmän, vilket du kan göra när du bygger ett handelskontor som utökar köpmännens lastkapacitet.

Byggnads IDs

Byggnads-IDs (gids)
gid Byggnad   gid Byggnad   gid Byggnad
1 Skogshuggare   15 Huvudbyggnad   29 Stor barack
2 Lergrop   16 Samlingsplats   30 Stort Stall
3 Järngruva   17 Marknadsplats   31 Stadsmur
4 Vetefält   18 Ambassad   32 Jordvall
5 Sågverk   19 Barack   33 Palissad
6 Murbruk   20 Stall   34 Stenhuggare
7 Järngjuteri   21 Verkstad   35 Bryggeri
8 Vetekvarn   22 Akademi   36 Fälla
9 Bageri   23 Grotta   37 Hjältens egendom
10 Magasin   24 Stadshus   38 Stort magasin
11 Silo   25 Residens   39 Stor silo
12 Smedja   26 Palats   40 Världsunder
13 Vapenkammare   27 Skattkammare   41 Vattenbrunn
14 Tornerplats   28 Handelskontor   42  

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej