Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Äventyr

Äventyr liknar uppdrag för din hjälte. Men det finns inga uppgifter du behöver göra inom dessa äventyr. Allt du behöver göra är att skicka din hjälte till ett äventyr som finns på kartan. När han har kommit dit, kommer hjälten att undersöka platsen och återvända till din by automatiskt om han överlever.

Äventyren delas ut slumpmässigt runt din huvudstad och de byar som har en hjältens egendom. Dessa äventyr är inte bundna till hjältens hemby eller till platsen där hjälten befinner sig.

Den skada hjälten tar under varje äventyr varierar och ökar något från äventyr till äventyr. Innan du skickar din hjälte till ett äventyr du ser svårighetsgraden. "Normala" äventyr är ganska lätta. De skador som din hjälte får och de erfarenheter som görs är låg. Inte heller "svåra" äventyr kommer att döda en hjälte med 100% hälsa (vanligtvis), men skadorna är mycket större och de erfarenheter som görs är fördubblade. Placeringen av äventyr (oas, vildmark, Natarby, och så vidare) har ingen inverkan på skadan på din hjälte. Ett äventyr som ligger på ett berg är lika farligt som ett äventyr i en Natarby. Du kan sänka skadan din hjälte tar genom att öka stridsstyrkan hos honom. Det finns två sätt att göra det. Det finns flera föremål som ger din hjälte stridsstyrka, men du kan också öka stridsstyrkan hos din hjälte genom att lägga skicklighetspoäng till den förmågan när din hjälte går upp i nivå.


Tillgängliga äventyr kan ses på kartan. Det finns också en lista över alla tillgängliga äventyr inom hjältenpanelen. Det finns flera saker en hjälte kan hitta när han drar ut på äventyr.

    
* Ingenting (förutom skador och erfarenhet)
    
* Rustning / vapen (alla kvalitétsnivåer är möjliga)
    
* Utrustning
    
* Silver
    
* Råvaror
    
* Spridda trupper

Det har varit många frågor om de olika belöningar spelare får från sina första 10 äventyr. Vad du bör veta är att alla får samma belöningar och resultat från de första 10 äventyr de utför. Följande är en lista över vad du får i dina första äventyr:

    
* 1x ingenting men erfarenhet
    
* 1x Häst
    
* 2x råvaror
    
* 2x silver
    
* 1x trupper (den grundläggande enheten i egen stam, 3 enheter för att vara exakt)
    
* 1x ett antal burar
    
* 1x en bok av visdom
    
* 1x ett antal salvor

Belöningen kommer alltid att vara samma som ovan - bara ordningen de delas ut i är olika. Detta innebär naturligtvis att man inte nödvändigtvis kommer att få dessa föremål/ belöningar i den ordning jag har listat dem. Efter det är de belöningar och föremål som påträffas  slumpmässiga, men alla har samma chans att hitta något värdefullt, oavsett kontostorlek och andra faktorer.

Antal äventyr per dag

Vid aktivering får du 3 äventyr.

Dessutom får du på en 1x hastighets server:

    
* Dag 0 - 2: 3 äventyr varje dag
    
* Dag 3 - 16: 2 äventyr varje dag
    
* Dag 17 - 63: 1,5 äventyr varje dag
    
* Dag 64 - slutet av servern: 1 äventyr varje dag

 

Dagen räknas från kontoaktivering, INTE från serverns början. Så, under de första 24 timmarna finns där 5-6 äventyr att göra. Äventyren kommer slumpvis under dagen, så längre in i spelet kan det vara så att du får två äventyr på samma dag men inget äventyr nästa dag. Om detta är fallet, så behöver du spara det "extra" äventyret till nästa dag, för att kunna slutföra de dagliga uppdragen.

Då en 3x hastighets server körs 3 gånger så snabbt får du äventyr 3x snabbare än på en 1x hastighets server: 


    
* Dag 0: 9 äventyr / dag
    
* Dag 1 - 5.33: 6 äventyr / dag 
    
* Dag 5.33 - 21: 4.5 äventyr / dag 
    
* Dag 21 - slutet av servern: 3 äventyr / dag

 .

Föremålens nivåer

På vanliga servrar:

  • Nivå 1: fram till dag 70 servertid
  • Nivå 2: mellan dagarna 70 - 140 servertid
  • Nivå 3: börjar på dag 140 servertid

På de årliga specialservrarna (tex Path to Pandora):

  • Nivå 1: fram till dag 50 servertid
  • Nivå 2: dag 50 till 110 servertid
  • Nivå 3: börjar dag 110 servertid

Dessa dagar är på en 1x server.

Generellt, på en 2x server så kommer nivå 2 och 3 föremålen dubbelt så snabbt jämfört med en 1X server. På en 3X server så kommer de 3 gånger så fort jämfört med en 1X server:

Eventuella ändringar för specialservrar kommer att listas nedan:

Codex Victoria 2x:

  • Nivå 1: fram till dag 25 servertid
  • Nivå 2: dag 25-55 servertid
  • Nivå 3: börjar dag 55 servertid

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej