Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Nytt användargränssnitt

Ditt kontonamn visas ihop med din stam. Om du klickar på ditt kontonamn så kommer du till din profilsida.

Namnet på din allians är väl synligt. Du kan klicka på alliansnamnet så kommer du direkt till alliansens sida.

En vapensköld som representerar din allians visas. Du kan klicka den direkt för att komma åt alliansens forum.

En ikon visas framför varje by i bylistan om att byn är under attack.

Genom att dubbelklicka på rutan med ditt bynamn kan du redigera bynamnet direkt.

Mängden olästa meddelanden i spelet visas.

Mängden olästa rapporter visas.

Auktionerna kan nås direkt.

Hjälten kan nås direkt.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej