Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Oberoende Natarbyar

Oberoende Natarbyar ligger inte kartan från början. Istället kommer de att dyka upp successivt över hela kartan under spelets gång.
De är som vanliga byar ur råvaru aspekt. De uppgraderar sina råvarufält och bygger nya byggnader. De kommer också att bygga trupper då och då. Du kan plundra, attackera och erövra oberoende Natarbyar.

 

Fakta om oberoende Natarbyar:

* Om ett konto raderas är det en viss chans att huvudbyn blir en Oberoende Natarby.
* När detta händer försvinner alla byns trupper och resurser och alla byggnader och resursfält går ner en nivå.
* När en Oberoende Natarby har uppkommit får den ett antal Pikenerare, antalet baseras på nivån på byns vetefält.
* När en spelare attackerar en Oberoende Natarby så räknas byn som ett eget konto, till skillnad från den attackerande spelaren, vars hela konto ligger till grund för beräkningen hur striden kommer att utfalla.
* Detta innebär att om en spelare tar över en Oberoende Natarby så kommer det förmodligen att ske en sänkning av både byggnader och resursfält.

¤ Träna eller bygga?

* Varje timme beslutas för varje enskild Oberoende Natarby om de ska bygga byggnader eller träna trupper för nästa timme.
* Detta beslut baseras på mängden attacker och plundringar mot Nataren i relation till antalet attacker och plundringar på hela servern.

¤ Tränandet av Natartrupper:

* Nataren vill ha en specifik basproduktion av vete innan de börjar träna trupper.
* Nataren vill inte att deras trupper skall svälta (inte för att de ens kan det...det är mer en samvetsfråga)
* Nataren behöver inte forska fram sina trupper, men de behöver ha rätt byggnad för att kunna bygga dem.
* Truppträning kostar resurser för Nataren också. Om det inte finns nog med resurser för planerade truppbyggen tas de tillgängliga resurserna till detta.
* Nivån på byggnaden påverkar den tid det tar att träna trupperna också får Nataren.

¤ Byggandet av Natarbyggnader:

* Om Nataren beslutar sig för att bygga så är det en 50% chans att de kommer att bygga/uppgradera ett resursfält. Överraskande nog så bygger/uppgraderar de annars en byggnad.
* Att bygga eller att uppgradera en byggnad/ett resursfält kostar resurser för Nataren också. Om det inte finns tillräckligt med resurser för den planerade byggnationen så tas de tillgängliga resurserna i byn och byggnaden kommer att byggas i alla fall.
* Nataren uppgraderar maximalt sina resursfält till nivå 9.
* Nataren måste uppfylla de byggnadskrav som finns för att kunna bygga vidare.
* Om de beslutar sig för att bygga en ny byggnad så bygger de i första hand en byggnad vars krav redan är uppfyllda. Om Nataren inte hittar någon sådan byggnad så uppfylls kraven för att bygga vidare först.
* För att avsluta en byggnation av resursfält eller byggnad behöver Nataren en ej specificerad tidsrymd, men maximal byggtid är 1 timme.

¤ Natarens skyddsmurar

* Oberoende av beslutet att träna trupper eller bygga byggnader/resursfält så kommer Nataren att uppgradera sin skyddsmur beroende på det samlade antalet attacker mot den Oberoende Natarbyn.
*Om muren redan är i nivå 20 så kommer residenset att uppgraderas istället.

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej