Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Lojalitet

Genom att attackera med senatorer, stamledare eller hövdingar kan du sänka en bys lojalitet. Om den sjunker till noll ansluter sig byn till anfallarens rike.

Det finns ett flertal  faktorer som påverkar sänkningen/ökningen av lojaliteten i en by. Här  kan du läsa mer om att erövra byar.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej