Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Ändra i alliansbeskrivningen

 

På samma sätt som en spelare kan varje allians har sin egna profil. Med detta alternativet kan du skriva in den text du anser bäst beskriver din allians - vad du kräver av dina medlemmar, uppsättning av alliansens regler, övrig information om alliansen, m.m. Här finns det två stora textrutor - en till vänster och en till höger. Skriv in din text i någon av dessa och texten kommer att visas antingen till vänster eller till höger (beroende på vilken textruta som användes) på alliansprofilen i spelet.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej