Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hur du använder byöversikt, bycentrum och kartan?

beginner

Det här är är byöversikten. Det är här råvarufälten finns och du kan utöka (uppgradera) dem för att öka produktionen. Just nu har du inga uppgraderade råvarufält; detta innebär att de producerar absolut minimum. Du kommer att behöva öka produktionen under tiden som din by växer. Innan vi börjar, låt oss ta lite tid att lära dig mer om översikten och dess råvaror.

Ruta 1: Detta är en lista över de råvaror som du för närvarande har lagrat i din by (siffran som visas till vänster), och det totala belopp som du kan lagra (numret som visas till höger). Du kan inte ha mer råvaror än så, och det är inte rekommenderat att du tillåter dina råvaror att svämma över, eftersom detta är spill eller slöseri med råvaror. De små staplarna under siffrorna kommer att vara gröna om du inte nått bristningsgränsen, men blir röda när dina råvaror börjar gå till spillo. Längst till höger, finns en liten bild av vete med ett rött kors över det. Det är din vete konsumtion. Veteåtgång är den totala mängden av vete som konsumeras av dina bybor och trupper, mängden förbrukad vete är den siffra som visas till vänster. Den totala produktionen av vete i din by (eller det högsta antal soldater och bybor du kan mata utan att behöva uppgradera veteproduktionen) visas till höger. Trupper och befolkning äter vete, vilket innebär att om du producerar 12 vete i timmen, kommer det bara visa dig att du producerar 10 vete per timme, eftersom två av vetet konsumeras som mat. För närvarande har du inte en armé, så du behöver inte oroa dig över trupper och deras veteåtgång just nu. Numret intill 2:an är det maximala antalet människor din lilla by kan föda, och det kommer att förbli densamma tills du ökar den genom att uppgradera din åkrar.

Ruta 2: Det här är huvudöversikten över alla dina råvarufält. När din by växer, kommer du att behöva uppgradera dessa fält, för att öka produktionen. Just nu är det ganska tomt och kommer att förbli tomt tills du börjar bygga. Kom ihåg, dessa råvarufält är ett sätt för dig att bygga upp en stark ekonomi. Ingen by kan fungera utan dem. I Travian finns det fyra råvaror som ska produceras:  vete, trä, järn och lera. Alla fyra är viktiga, men vete är något du alltid bör ha gott om, eftersom du kommer att behöva mer av det ju fler invånare och soldater du har i din by. En del råvaror är mer värdefulla för vissa stammar. Gallerna, till exempel, behöver mycket lera. Romarna behöver mycket järn, och Germaner kräver ett överflöd av trä.

Ruta 3: Detta visar hur mycket råvaror din by för närvarande producerar under en timme. När du bygger och uppgraderar dina råvarufält, kommer din produktion att öka.

Ruta 4: Detta visar de enheter du har i din by. Eftersom du precis börjat och du inte ens har byggt en samlingsplats ännu, så finns det inga i din by.

beginner


Detta är byns centrum, här du kan uppföra nya byggnader och forska fram eller sätta trupper i kö för att byggas. Du kan se att en byggnad är redan uppe, det är din huvudbyggnad. Huvudbyggnaden är en av de viktigaste byggnaderna du har, eftersom den är ett måste för att bygga nästan alla andra byggnader. Som du ser, finns det små cirklar i din by. Dessa kallas byggplatser och de representerar de platser där du kan bygga nya byggnader. Det finns också några mindre synliga ställen där du kan konstruera ett par speciella byggnader:


1. (Röd): Precis runt kanten,  finns det en plats där man kan bygga en mur för att skydda sin by. Varje stam har en egen typ av mur.

2. (Orange): Det är här du kan bygga din samlingsplats. Den används för att styra dina trupper och även ställa in vad dina katapulter ska sikta på. Ju högre nivå din samlingsplats är på desto bättre kan sikta. Samlingsplatsen behövs också för att bygga en barack och några andra byggnader, utan en samingsplats konstruerad i din by, kan du inte träna några soldater.

map

Detta är kartan som används i hela spelet. I mitten av kartan, omgivet av en gul fyrkant, ligger din by. De andra byarna, som är omgivna av orange fyrkanter, är dina grannars byar. Blå rutor är byar i din allians, grönt visar allianser som är allierade med din allians, och ljusgrön ruta är spelare som är med i allianser som har IAP med din allians. Om du för musen över en by, som jag har över min egen, kan du se information om den byn: namnet spelaren, befolkningen i byn, och allianstillhörighet. Om du klickar på byn, skulle det visa dig ännu mer detaljer om byn, och ger dig alternativ som att tex plundra byn eller skicka köpmän till den.

Den röda cirkeln med siffran 1 med ett träd kallas en obebodd oas. Om du skulle klicka den lilla kvadraten, skulle du se information om den, till exempel hur många vilda djur det är där, och även möjlighet att plundra den för att få råvaror. Om du har en hjältens egendom nivå 10, kan du annektera en oas för dig själv och en bonus från den, men du kanske inte är redo för det förrän du har varit med i spelet under minst en vecka.

Den röda cirkeln med nummer 2  innehåller rutor för nummer (koordinater) och kan användas som en genväg för att förflytta sig på kartan. Om du lägger slumptal som -29 och -82, skulle du förflyttas till dessa koordinater på kartan. Kartan kan nästan beskrivas som  rutor i en gigantisk rutnät

Tips: Mer information om kartan kan du hitta här.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej