Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

U-test

taskmastertaskmastertaskmaster

Uppdragsgivaren kommer att välkomna dig till din by.

Startbild uppdrag

Han kommer också att vägleda dig och ge dig diverse uppdrag att slutföra. För varje uppdrag du slutför får du en belöning av honom.

De 15 första uppdragen är en "Tutorial", som går genom grunderna. Du kan om du vill, välja att hoppa över dessa uppdrag och får då en sammantagen belöning innan du går vidare.

När denna del är avklarad får du ytterligare ett antal uppdrag att genomföra. Dessa är indelade i tre kategorier: Strid, Ekonomi och Värld. Där får du lära dig mer om de olika aspekterna av spelet. Dessa uppdrag kan du genomföra i din egen takt. Du ser hela tiden i rutan under Uppdragsgivaren vilka aktiva uppdrag du har - redo att utföras eller avklarade där du inte har tagit emot belöningen.

Lista över uppdrag

Nedanför listan finns förklaring på alla uppdrag och vilken belöning varje uppdrag ger.
Genom att klicka på länken till det uppdrag som du vill
veta mer om, kommer du direkt till förklaringen.

Tutorial
Tutorial 1: Starten
Tutorial 2: Uppdrag och hjälp
Tutorial 3: Konstruera en skogshuggare
Tutorial 4: Uppgradera skogshuggare
Tutorial 5: Bygg ett vetefält
Tutorial 6: Hjälteproduktion
Tutorial 7: Gå in i din by
Tutorial 8: Bygg ett magasin
Tutorial 9: Samlingsplats
Tutorial 10: Slutför omedelbart
Tutorial 11: Följ med på äventyret
Tutorial 12: Rapporter
Tutorial 13: Läka hjälten
Tutorial 14: Fönsterhjälp
Tutorial 15: Slut på instruktionerna

Om du väljer att hoppa över Tutorial

Strid
Strid 1: Nästa äventyr
Strid 2: Bygg en grotta
Strid 3: Gör färdigt 5 äventyr
Strid 4: Bygg baracker
Strid 5: Hjältens nivå
Strid 6: Träna trupper
Strid 7: Palissad
Strid 8: Anfall en oas
Strid 9: 10 äventyr
Strid 10: Auktion(er)
Strid 11: Uppgradera baracker
Strid 12: Konstruera en akademi
Strid 13: Forska enhet
Strid 14. Konstruera en smedja
Strid 15: Förbättra enheter

Ekonomi
Ekonomi 1: Järngruva
Ekonomi 2: Mera råvaror
Ekonomi 3: Silo
Ekonomi 4: Allt till ett

Ekonomi 5: Till 2!
Ekonomi 6: Marknadsplats
Ekonomi 7: Handel
Ekonomi 8: Allt till 2
Ekonomi 9: Magasin 3
Ekonomi 10: Silo nivå 3
Ekonomi 11: Vetekvarn
Ekonomi 12: Allt till 5

Värld
Värld 1: Visa statistik
Värld 2: Ändra bynamn
Värld 3: Huvudbyggnad nivå 3
Värld 4: Konstruera en ambassad

Värld 5: Öppna kartan
Värld 6: Läs meddelande
Värld 7: Bonusguld
Värld 8: Allians
Värld 9: Huvudbyggnad nivå 5
Värld 10: Regeringsbyggnad
Värld 11: Kulturpoäng
Värld 12: Magasin nivå 7
Värld 13: Omgivningsrapport
Värld 14: Residens eller palats nivå 10
Värld 15: Träna tre nybyggare
Värld 16: Grunda en ny by

Tutorial 1: Starten
Innan du grundar din nästa by, så kan jag guida dig genom spelet. I denna instruktion, så bygger du upp din by och lär dig mer om spelets funktioner och mål.
Instruktionen förklarar spelets huvudfunktioner och tar bara ett par minuter - starta nu!

Tutorial 2: Uppdrag och hjälp
Du kan flytta eller stänga detta fönster. För att öppna det igen, klicka på min bild i det nedre högra hörnet. Ledtråden kan hjälpa dig om du har problem att komma vidare.
Uppdrag: Stäng instruktionens fönster
               Klicka på uppdragsgivaren för att öppna uppdragsfönstret
               Stäng av hjälpfunktionen

Din belöning: Lergrop nivå 1

Tutorial 3: Konstruera en skogshuggare
Du kommer att behöva massor med råvaror för att bygga upp din by, träna trupper och få ditt imperium att växa. Börja med att utöka din råvaruproduktion - bygg en skogshuggare!
Uppdrag: Öppna ett skogshuggarfält genom att klicka på det
               Starta byggnation av nivå 1 skogshuggare

Din belöning: Skogshuggare nivå 1 blir färdigbyggd direkt

Tutorial 4: Uppgradera skogshuggare
En högre byggnadsnivå kräver mera råvaror vid varje uppgradering, men i gengäld producerar den mer. Uppgradera skogshuggare från nivå 1 till nivå 2 nu!
Uppdrag: Öppna nivå 1 skogshuggare
               Starta byggnation av nivå 2 skogshuggare
Din belöning: Skogshuggare nivå 2 blir färdigbyggd direkt

Tutorial 5: Bygg ett vetefält
När du tittar på dina lager-nivåer kan du till höger se det fria vetet, vilket visar mängden vete som är tillgängligt för nya byggnationer. Byggnader förbrukar vete till sin egen drift. Bygg ett vetefält nu.
Uppdrag: Klicka på ett vetefält för att öppna det
               Uppgradera vetefältet till nivå 1
Din belöning: Bygg färdigt vetefält nivå 1 omedelbart och uppgradera sedan till nivå 2 

Tutorial 6: Hjälteproduktion
Om din hjälte lever, så producerar den råvaror till sin by. Vår uppgradering orsakade brist på lera. Ändra hjältens produktion till lera nu.
Uppdrag: Klicka på hjältens bild och öppna översikten
               Ändra råvaruproduktionen till lera och spara
Belöning: clay 200

Tutorial 7: Gå in i din by
Som nästa steg kommer vi att utöka din lagerkapacitet för råvaror. För att kunna göra detta behöver vi en byggnad inuti din by. Gå till byöversikten genom att byta vy i menyn överst
Uppdrag: Gå in i din by nu

Tutorial 8: Bygg ett magasin
Utan ett magasin kan bara ett fåtal råvaror lagras i din by. Klicka på en tom byggplats i din by! Leta efter magasin under fliken "Infrastruktur" i byggmenyn och börja bygga ett magasin. 
Uppdrag: Öppna byggnadsmenyn och välj infrastrukturs-fliken

               Starta byggnation av magasin nivå 1
Din belöning: Travian PLUS 24 timmar

Tutorial 9: Samlingsplats
För att kunna skicka din hjälte på äventyr behöver du en samlingsplats - du kan hitta den i mitten av din by! Bygg den till nivå 1.
Uppdrag: Klicka på samlingsplatsens byggplats
               Påbörja byggnation av samlingsplats nivå 1

Din belöning: 2Gold

Tutorial 10: Slutför omedelbart
Nedanför din by hittar du en lista med alla dina nuvarande byggnadsordrar. Denna gång kan du påskynda bygget själv. Använd guldet från förra uppdraget och avsluta konstruktionen genom att klicka på "Slutför konstruktionen omedelbart".
Uppdrag: Slutför konstruktion omedelbart
Din belöning:  10Gold

Tutorial 11: Följ med på äventyret
Utforska mystiska områden i din omgivning så erhåller du erfarenhet och värdefulla byten. Öppna äventyrslistan och skicka iväg din hjälte på sitt första uppdrag.
Uppdrag: Skicka din hjälte på sitt första äventyr
Din belöning: Din hjälte kommer fram omgående till äventyret

Tutorial 12: Rapporter
Din hjälte är nu på väg tillbaka från sitt första äventyr. I menyn överst kan du hitta rapporter. Öppna rapporter och läs äventyrsrapporten.
Uppdrag: Öppna rapportmenyn
               Läs den nya äventyrsrapporten
Din belöning: 10 Salva

Tutorial 13: Läka hjälten
Din hjälte blev lätt skadad. Öppna hjältens översikt genom att klicka på hjältens bild. Klicka sen på salvan i inventariet och använd den genom att klicka på "ok". Bara den mängd som behövs kommer att användas.
Uppdrag: Klicka på din hjältes bild för att öppna hjältens inventarium
               Klicka på salvan i inventariet för att använda den

Din belöning: Just det, din hjälte fick 20 erfarenhetspoäng

Tutorial 14: Fönsterhjälp
Bredvid min bild hittar du mer hjälp som rör spelet. Där hittar du förklaringar om layout och de olika sektionerna i fönstret. Prova!
Uppdrag: Öppna Användargränssnittets hjälp och titta dig omkring
Din belöning: lumber 270 clay 300 iron 270 getreide.gif 220

Tutorial 15: Slut på instruktionerna
Nu kan du grunderna för att spela spelet. Viktig information som slutet på ditt nybörjarskydd eller andra speciella händelser ser du i inforutan till vänster. Ha så kul när du spelar Travian!
Din belöning: lumber 120 clay 200 iron 140 getreide.gif 100

Om du hoppar över Tutorial-uppdragen
För att komma igång kommer jag att ge dig byggnader och andra fördelar från instruktionen. Ytterligare uppdrag och belöningar väntar från nu och tills du grundar din andra by. Ha så kul när du spelar Travian!
Din belöning: Samlingsplats, lergrop, skogshuggare 2, vetefält 2, 10Guld, 1 dag PLUS


Härifrån
kan du bestämma själv i vilken ordning du ska avsluta dina uppdrag. Du kommer att få en lista med öppna uppgifter (2 av varje kategori) och kan välja vilken du ska arbeta med:

Strid 1: Nästa äventyr
Under introduktionen har du redan fått lite erfarenhet från ett äventyr. Starta nästa äventyr så snart din hjälte kommit tillbaka till din by. Plundringsbyten och erfarenhet gör att tillväxten ökar.
Uppdrag: Gå vidare till det andra äventyret
Din belöning: 30 hjälte-erfarenhetspoäng

Strid 2: Bygg en grotta
Många spelare livnär sig på att plundra råvaror från andra spelare. Vid spelets start fick du ett nybörjarskydd som gör dig säker ett tag. Bygg en grotta för att säkerställa att åtminstone delar av dina råvaror är skyddade mot plundring.
Uppdrag: Bygg en grotta nivå 1 i din by
Belöning: lumber 130 clay 150 iron 120 getreide.gif 100

Strid 3: Gör färdigt 5 äventyr
Fler äventyr betyder mer plundrade råvaror och mera erfarenhet. Håll din hjälte aktiv, men se till att han får vila om hans hälsa är låg.
Uppdrag: Gör färdigt fem äventyr
Din belöning: 15 Salva

Strid 4: Bygg en barack
Baracken är den första byggnaden som låter dig träna trupper. Även som en fredsälskande spelare kommer du att behöva trupper för att skydda dig och dina allierade mot fienden.
Uppdrag: Bygg en barack
Din belöning: lumber 110 clay 140 iron 160 getreide.gif 30

Strid 4: Stridsstyrka
Använd några attribut-poäng på stridsstyrka så att din hjälte inte blir överväldigad av de dödliga äventyr som den utkämpar.
Uppdrag: Spendera minst ett attributpoäng på stridsstyrka.
Belöning: lumber 110 clay 250 iron 150 getreide.gif 110

Strid 5: Träna trupper
Nu är det dags att träna dina första trupper. I baracken kan du redan träna en typ av infanteritrupp.
Uppdrag: Träna två trupper i baracken
Belöning: 1Bur

Strid 6: Palissad
Nu borde du även bygga lite försvar. En befästning ökar ditt basförsvar och ökar även dina försvarande truppers försvarsstyrka.
Uppdrag: Bygg en befästning runt din by
Belöning: lumber 120 clay 120 iron 90 getreide.gif 50

Strid 7: Anfall en oas
Leta reda på en ledig oas i närheten med hjälp av kartan och plundra den. Om det finns djur som försvarar den, så skicka din hjälte utrustad med burar istället för att fånga djuren.
Uppdrag: Öppna en ledig oas på kartan och anfall den
Belöning: 2 soldater

Strid 8: 10 äventyr
Fortsätt att skicka din hjälte på äventyr! När du slutfört 10 äventyr kan du delta i auktioner och köpa och sälja föremål tillsammans med de övriga spelarna.
Uppdrag: Gör färdigt 10 äventyr
Din belöning:  500 Silver

Strid 9: Auktion(er)
Gå till auktioner och se vilka föremål som för tillfället går att bjuda på. Kanske skulle du samtidigt vilja sälja något av det din hjälte har hittat?
Uppdrag: Skapa en auktion eller lägg ett bud på en befintlig
Din belöning: lumber 280 clay 120 iron 220 getreide.gif 110

Strid 10: Uppgradera baracken
Uppgradera din barack ytterligare nu. När du gör det uppfyller du kraven för att låsa upp ytterligare byggnader.
Uppdrag: Uppgradera din barack till nivå 3
Din belöning: lumber 440 clay 290 iron 430 getreide.gif 240

Strid 11: Konstruera en akademi
Nya och starkare enheter kan forskas fram i akademin. Vissa enheter är väldigt dyra och har höga krav innan de kan forskas fram.
Uppdrag: Konstruera en akademi  
Din belöning: lumber 210 clay 170  iron 245 getreide.gif 115

Strid 12: Forska enhet
Undersök dina forskningsalternativ nu. Det finns infanteri- och kavalleri-enheter, samt även katapulter och murbräckor. Enheterna är specialiserade på antingen försvar eller anfall.
Uppdrag: Forska fram ytterligare en trupptyp
Din belöning: lumber 450 clay 435  iron 515 getreide.gif 550

Strid 13: Konstruera en smedja
Smedjan förbättrar dina truppers vapen och rustningar. Dessutom är en smedja nödvändig för att kunna bygga fler trupp-byggnader.
Uppdrag: Konstruera en smedja
Din belöning: lumber 500 clay 400 iron 700 getreide.gif 400

Strid 14: Förbättra enheter
Att förbättra dina soldaters utrustning är inte billigt. Ju fler soldater du har, desto mer lönsamt är det att förbättra utrustningen. Denna gång får du igen mer än vad det kostar.
Uppdrag: Forska fram en enhets förbättring i smedjan
Din belöning:  10 Litet bandage

 

Ekonomi 1: Järngruva
Påbörja konstruktionen av en järngruva! Ditt primära mål är att ha en hög produktion av råvaror så att du kan växa snabbt.
Uppdrag: Starta konstruktionen av en järngruva
Din belöning: En dag +25% produktionsbonus av alla råvaror

Ekonomi 2: Mera råvaror
Utöka ett skogshuggare-, ler- och järnfält till nivå 1. För att kunna slutföra detta uppdrag måste du har minst 2 fält av varje sort i en nivå höger än 0. Så länge Travian PLUS är aktivt, kan du alltid lägga till en ytterligare konstruktion i kö.
Uppdrag: Utöka ett fält av varje råvara till nivå 1
Din belöning: lumber 160 clay 190 iron 150 getreide.gif 70

Ekonomi 3: Silo
För att kunna lagra mera vete måste du ha en silo. Din nuvarande lagringskapacitet ser du om du tittar på råvarulisten.
Uppdrag: Bygg en silo
Din belöning: lumber 250 clay 290 iron 100 getreide.gif 130

Ekonomi 4: Allt till ett
Så här i början är det bäst att fokusera på råvaror. Uppgradera alla dina råvarufält till nivå 1.
Uppdrag: Uppgradera alla råvarufält till nivå 1
Din belöning: lumber 400 clay 460 iron 330 getreide.gif 270

Ekonomi 5: Till 2!
Fortsätt öka din produktion. Uppgradera ett skogshuggare-, ler-, järn- och vetefält var till nivå 2!
Uppdrag: Uppgradera ett råvarufält av varje till nivå 2
Din belöning: lumber 240 clay 255 iron 190 getreide.gif 160

Ekonomi 6: Marknadsplats
Om du får brist på någon råvara kan du byta till dig den med andra andra spelare på marknadsplatsen. För att kunna bygga en liten marknadsplats måste du ha en större huvudbyggnad.
Uppdrag: Konstruera en marknadsplats
Din belöning: lumber 600

Ekonomi 7: Handel
Existerande erbjudanden på marknadsplatsen ser du när du klickar på "köp". Kontrollera växlingsförhållandet och avståndet. Skulle du inte hitta något lämpligt erbjudande, klicka på "sälj" för att lägga ut ett eget erbjudande.
Uppdrag: Lägg ut ett erbjudande på marknadsplatsen eller acceptera ett befintligt erbjudande
Din belöning: lumber 100 clay 99 iron 99 getreide.gif 99

Ekonomi 8: Allt till 2
Innan du kan börja bygga lite dyrare byggnader ska vi utöka din råvaruproduktion ytterligare. Uppgradera alla dina råvarufält till nivå 2.
Uppdrag: Uppgradera alla råvarufält till nivå 2
Din belöning: lumber 400 clay 400 iron 400 getreide.gif 200

Ekonomi 9: Magasin nivå 3
Det är dags att anpassa ditt magasin till den ökade produktionen. Oplanerade plundringsbyten från din hjälte kan också orsaka att magasinet blir fullt.
Uppdrag: Uppgradera ditt magasin till nivå 3
Din belöning: lumber 620 clay 730 iron 560 getreide.gif 230

Ekonomi 10: Silo nivå 3
Ju högre produktion, desto snabbare fylls dina lager upp. Silon behöver också uppgraderas.
Uppdrag: Uppgradera din silo till nivå 3
Din belöning: lumber 880 clay 1020 iron 590 getreide.gif 320

Ekonomi 11: Vetekvarn
En vetekvarn ökar produktionen på alla dina vetefält. För att det ska vara värt dess kostnad måste du ha en tillräckligt hög basproduktion.
Uppdrag: Uppgradera ett vetefält till nivå 5
               Bygg en vetekvarn nivå 1

Din belöning: Vetekvarn nivå 2

Ekonomi 12: Allt till 5
Du behöver en mycket högre produktion för att undvika en lång väntetid innan du kan grunda din andra by. Uppgradera alla råvarufält till nivå 5.
Uppdrag: Uppgradera alla råvarufält till nivå 5
Din belöning: En dag +25% produktionsbonus av alla råvaror

 

Värld 1: Visa statistik
I Travians värld tävlar du mot tusentals andra spelare. Titta på statistiken och ta reda på din egen ranking i spelet.
Uppdrag: Öppna statistiken och jämför dig mot andra spelare
Din belöning: lumber 90 clay 120 iron 60 getreide.gif 30

Värld 2: Ändra bynamn
Ett bynamn som är valt av dig är en signal till andra spelare, som visar dem att ditt imperium leds aktivt.
Uppdrag: Ändra bynamnet på din bys namnskylt
Belöning:  100 kulturpoäng

Värld 3: Huvudbyggnad nivå 3
En större huvudbyggnad låser upp nya byggnader och hastigheten på dina byggare ökar. Möjligheten att kunna bygga snabbare har du endast nytta av om du kan producera tillräckligt med råvaror.
Uppdrag: Uppgradera din huvudbyggnad till nivå 3
Din belöning: lumber 170 clay 100 iron 130 getreide.gif 70

Värld 4: Konstruera en ambassad
Travians värld är en farlig plats och du måste kunna försvara dig själv. Det bästa extra försvaret kan vara starka allierade. Konstruera en ambassad för att kunna gå med i en allians.
Uppdrag: Konstruera en ambassad
Din belöning: lumber 215 clay 145 iron 195 getreide.gif 50

Värld 5: Öppna kartan
Kartan visar dig Travians värld. Titta runt bland dina grannar för att hitta allierade och eventuella hot.
Uppdrag: Öppna kartan i menyn
Din belöning: lumber 90 clay 160 iron 90 getreide.gif 95

Värld 6: Läs meddelande
Du har just emottagit ett meddelande med några hjälpsamma tips. Olästa meddelanden ser du genom siffran ovanpå knappen. Ta en titt nu.
Uppdrag: Öppna meddelande-översikten och läs meddelandet från uppdragsgivaren!
Din belöning: lumber 280 clay 315 iron 200 getreide.gif 145

Värld 7: Bonusguld
Under introduktionen har du redan använt guld för att snabba upp konstruktioner. I guld-butiken kan du ta reda på fler saker som du kan använda ditt guld till.
Uppdrag: Ta en titt på vilka fördelar du kan köpa med guld
Din belöning: 20 Guld

Värld 8: Allians
Leta efter allierade och gå med i en allians. Om du inte har några kontakter ännu, kolla vad spelare nära dig har för allians eller sök en allians på forumet.
Uppdrag: Gå med i en allians
Din belöning:  lumber 295 clay 210 iron 235 getreide.gif 185

Värld 9: Huvudbyggnad nivå 5
Det är dags att uppgradera huvudbyggnaden, så att du kan konstruera fler byggnader. Kom ihåg att även sköta om din råvaruproduktion under tiden.
Uppdrag: Uppgradera din huvudbyggnad till nivå 5
Din belöning: lumber 570 clay 470 iron 560 getreide.gif 265

Värld 10: Regeringsbyggnad
Konstruera en regeringsbyggnad nu för att kunna grunda en ny by snart. Om du inte är säker på att detta ska vara din huvudby i fortsättningen ska du konstruera ett residens.
Uppdrag: Konstruera ett residens eller palats
Din belöning: lumber 525 clay 420 iron 620 getreide.gif 335

Värld 11: Kulturpoäng
För att kunna regera över fler byar i ditt imperium behöver du kulturpoäng. I översikten i residenset (eller palatset) ser du hur många poäng du har kvar till nästa by och hur lång tid det tar.
Uppdrag: Öppna kulturpoängs-fliken i ditt residens eller palats
Din belöning: lumber 650 clay 800  iron 740 getreide.gif 530

Värld 12: Magasin nivå 7
Uppgradera ditt magasin för att förbereda dig för att grunda en ny by. Din nuvarande kapacitet räcker inte till för att du ska ha råd med de byggnader som krävs och nybyggare.
Uppdrag: Uppgradera ditt magasin till nivå 7
Din belöning: lumber 2650 clay 2150  iron 1810 getreide.gif 1320

Värld 13: Omgivningsrapport
Omgivningsrapporten hjälper dig att hålla dig uppdaterad om vad som händer i ditt område.
Uppdrag: Öppna rapporter och läs omgivningsrapporten
Din belöning: lumber 800 clay 700 iron 750 getreide.gif 600

Värld 14: Residens eller palats nivå 10
Nybyggare kan tränas i ett palats eller residens. Fliken "Träna" visar dig den byggnadsnivå som krävs.
Uppdrag: Uppgradera ditt residens eller palats till nivå 10
Din belöning:  500 kulturpoäng

Värld 15: Träna tre nybyggare
Nybyggare färdas alltid i en liten grupp när de grundar en ny by. Skydda dina nybyggare väl mot attacker tills de är redo att ge sig av.
Uppdrag: Träna tre nybyggare
Din belöning: lumber 1050 clay 800 iron 900 getreide.gif 750

Värld 16: Grunda ny by
Sök med hjälp av kartan efter en lämplig plats att grunda din by. Vill du vara nära din egen by, producera mer av en specifik råvara eller nära många oaser?
Uppdrag: Grunda en andra by med hjälp av dina nybyggare
Din belöning: Travian PLUS 48 timmar


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej