Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Regioner och segerpoäng

I de årliga specialversionerna äger spelet rum på en karta över antikens Europa indelad i 87 regioner. I 2020 års specialversion, Shadow Empires, införs fraktioner som påverkar hur regionerna kontrolleras.

Regioner, bosättning och kontroll

De 87 oberoende regionerna kan kontrolleras av fraktioner som tillåter dom att samla segerpoäng. Dessutom kan fraktionens största allians i regionen de kontrollerar aktivera den antika kraften (artefakten).

Hur tar man kontroll över en region? Först måste den låsas upp. Detta inträffar när de 5 främsta allianserna i regionen har en sammanlagd befolkning på minst 4 000 i regionen. Befolkningen hos andra allianser, spelare utan en allians, avstängda spelare, spelare i semesterläge och natarbyar räknas inte. När regionen har låsts upp kan den inte låsas igen, men om befolkningen sjunker under 4.000, slutar regionen att producera segerpoäng och de regionala effekterna avaktiveras.

Det är endast möjligt att grunda nya byar i regioner som är upplåsta eller ligger intill upplåsta regioner. Det enda undantaget är några regioner i början av spelet, där nya spelare startar och där det alltid är möjligt att grunda nya byar. Varje fraktion har olika start-regioner där spelare startar. När en region är full, börjar nya spelare dyka upp i en annan närliggande region, sedan en annan osv.

Om en fraktions allianser i en upplåst region lyckas att tillsammans få över 50% av populationen i den regionen (endast top 5 allianserna i regionen räknas), kommer fraktionen att börja ta kontroll över regionen. Detta tar 24 timmar på en vanlig server, 16 timmar på x2 och 12 timmar på x3. Om de lyckas att hålla majoriteten, kommer de att kontrollera regionen. 

Information om populationen i en region, fraktioner och top 5 alliansernas delar visas i Statistik > fliken Region och i alla ambassader som finns i regionen. Kom ihåg att kolumnen "Regional befolkning" i statistiken visar befolkningen hos den främsta alliansen i regionen, inte regionens totala befolkning. 

Här är en översikt över hur regionerna fungerar:

Regioners status

Hur man uppnår

Effekter

Låst

Alla regioner är låsta från början.

Kan inte grunda nya byar om inte regionen gränsar till en upplåst region. Några få start-regioner är undantagna. Det är också alltid möjligt att grunda en andra by i regionen där du har din huvucby.

Upplåst

De 5 främsta allianserna i regionen måste ha sammanlagt minst 4 000 invånare i regionen.

Kan bosättas och bestridas. Kan inte låsas igen.

Bestriden

En av allianserna måste uppnå 50 % av de 5 främsta alliansernas befolkning i regionen.

Kan återgå till upplåst om alliansen förlorar majoritet.

Säkrad

Alliansen måste vara i majoritet i mer än 24 timmar i sträck.

Medlemmar i allianser som kontrollerar regionen kan aktivera regionens uråldriga kraft (om den har någon) och allianser får segerpoäng.

Uråldriga krafter och segerpoäng

Den största alliansen i regionen som tillhör den fraktion som har kontrollen får tillgång till den antika kraften om regionen har en. Alla spelare i den alliansen kan aktivera den antika kraften.  För att aktivera den uråldriga kraften måste spelaren ha en skattkammare på nivå 10 (för små, byrelaterade krafter) eller 20 (för kontorelaterade krafter). Kraften kan aktiveras i vilken by som helst, även de som inte ligger i samma region som kraften.

Du kan aktivera en kraft i varje by, men endast en av krafterna kan påverka hela kontot. När de är aktiverade, varar krafterna i 24 timmar (oavsett serverns hastighet), efteråt kan den återaktiveras om alliansen fortfarande har tillgång till kraften. En aktivering är gratis varje dag, alla övriga aktiveringar kostar 5 guld (för by-krafter) eller 10 guld (för konto-krafter)..

Följande händelser kan även leda till att kraften avaktiveras:

 • Du lämnar din allians
 • Du förlorar byn där kraften var aktiverad
 • Din allians förlorar kontrollen över regionen som innehåller kraften

Uråldriga krafter är mycket användbara, men de är inte den enda fördelen med att kontrollera regioner. Vill ni vinna måste er allians samla in segerpoäng. En allians får segerpoäng varje dag den kontrollerar en region. Antalet beror på regionen:

 • Unik kraft – 20 poäng per dag
 • Stor kraft – 60 poäng per dag
 • Liten kraft – 50 poäng per dag
 • Ingen kraft – 100 eller 200 poäng per dag

Dessutom kan fraktionens allianser som är i top 5 av regionen också få segerpoäng baserad på deras bidrag till befolkninen. 

Fraktionen som samlat flest segerpoäng vid spelets slut vinner. Inom fraktionen är vinnaren den allians som har mest segerpoäng vid slutet.

Shadow Empires varar 180 dagar på x1 och 80 dagar på  x3 hastighet..

Befolkningen sjunker i regionen

Om regionens befolkning sjunker under 4.000, kommer regionen att sluta generera segerpoäng och de regionala effekterna inaktiveras.

Regionen är fortfarande möjlig att erövra/låsa upp/säkra, aktiveringstiden vid erövring är inte påverkad. Den enda förändringen är att segerpoängen slutar genereras och regionens antika krafter är inte synliga i skattkammarna. 

Exempel 1:

Regionen är upplåst men befolkningen går under 4.000 igen

 • När regionen har under 4.000 befolkning, får en frakton >50% regional kontroll
 • Erövringstimern startar. Regionen har fortfarande meddelandet "för lite befolkning"
 • 4.000 befolkning uppnås igen
 • Nedräkningstimern är nu synlig

Exempel 2:

 • Regionen är upplåst
 • Fraktion Imperiet erövrar regionen med största allians A
 • Spelare B använder den antika kraften
 • Befolkningen i regionen sjunker under 4.000
 • Imperiet och allians A får inte segerpoäng från den regionen och spelarna kan inte använda de antika krafterna för den regionen
 • Spelare B har fortfarande den antika kraften aktiverad. Han kan bara inte återaktivera den när effekten slutar
 • Regionens befolkning ökar till över 4.000
 • Imperiet och allians A börjar få segerpoäng igen och kan åter aktivera de antika krafterna

Översiktskarta


Klicka på kartan för att få en större version av den.

Lartan ovan visar slagfältet för de årliga specialservrarna. Det är antikens Europe, indelad i regioner. Kartan visar regionernas gränser (inklusive i vatten), deras namn, kraft och segerpoäng. Den visar även de första regionerna för varje fraktion.
Observara: det här betyder inte att fraktionerna är begränsade till dessa regioner, om det inte finns plats för nya spelare inom dessa regioner, kommer de att börja dyka upp i andra regioner i närheten.

Vi har använt förkortade namn för de antika krafterna, här är en förklaring vad de betyder:

 • Architect - starkare byggnader
 • Boots - snabbare trupper
 • Confusion - grotta och slumpmässigt sikte
 • Diet - mindre hungriga trupper
 • Eyes - bättre scouter
 • Storage - byggnadsplan för stora magasin och stora silos
 • Trainer - snabbare truppträning

Se detaljerad information om antika krafter i artikeln om Artefakternas effekter. Effekterna är de samm, men de årliga specialservrarna har inte dårens artefakt (slumpmässig effekt).


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej